Արուսյակ Հարությունի Իսպիրյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1990 թ-ին Երևանի Պետական Համալսարան Երկրաբանության ֆակուլտետ, ջրաերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, ինժեներ-երկրաբան, Դիպլոմ

Աշխատանքի փորձը
1990 թ-ից մինչ այժմ Երևանի Պետական Համալսարան, երկրաբանության ֆակուլտետ, հիդրոերկրաբանության և ճարտարագիտական երկրաբանության ամբիոն, ավագ լաբորանտ

Գործնական աշխատանքներ
Ընդհանուր երկրաբանություն

Մասնագիտական հետարքրքրություններ
Ընդհանուր երկրաբանություն, ջրաերկրաբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն

hydro@ysu.am

Արուսյակ Հարությունի Իսպիրյան

Լաբորանտ | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Երկրաֆիզիկայի, ճարտարագիտական երկրաբանության և ջրաերկրաբանության ամբիոն