Աշոտ Անդրանիկի Տեր-Մինասյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1969 - 1974 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, լեզվի եւ գրականության բաժին

Գիտական աստիճան
բ.գ.թ. դոցենտ
թեկնածուական թեմա «60-70-ական թվականների սովետահայ կատակերգություն», 1986 թ., ՀՀ ԳԱ գրականության ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1981 - 1988 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտի գիտաշխատող
1988 - 1991 թթ. Ուսուցիչների կատարելագործման հանրապետական ինստիտուտի ավագ դասախոս
1991 թ. հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ Ժամանակակից հայոց լեզու
Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա - բակալավրիատ
Հայ դրամատուրգիայի լեզուն և ոճը - մագիստրատուրա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, հայ գրականություն, դրամատուրգիա, գեղարվեստական երկի խոսքարվեստ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Մասնագիտական անդամակցություն (ՀԿ, մասնագիտական խորհուրդ, գիտական հանդեսի խմբագրություն, ֆոնդեր և այլն)
Կրթությունն ու գիտությունը Արցախում հանդեսի խմբագրական կոլեգիայի անդամ
ՀԸԲՄ-ի Վերտուալ համալսարան ծրագրի ժամանակակից հայոց լեզվի դասընթացի ղեկավար

Աշոտ Անդրանիկի Տեր-Մինասյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ներսիսյան Բ., Աղաջանյան Զ., Մարգարյան Ռ., Մովսիսյան Ա., Սաղաթելյան Ռ., Տեր-Մինասյան Ա.

Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական աշխատանքների ձեռնարկ | Ուս. ձեռնարկ: Նաիրի: 2016թ․, 255 էջ

Յու. Ս. Ավետիսյան, Ա. Լ. Սարգսյան, Ն. Վ. Ներսիսյան, Լ. Գ. Թելյան, Ա. Ա. Տեր-Մինասյան, Շ. Ս. Գևորգյան, Լ. Ս. Սարգսյան, Ա. Զ. Ադիլխանյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (բուհական դասագիրք` հաստ. ՀՀ ԿԳ նախարար. կողմից) | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան

Ա. Սարգսյան, Ա. Տեր-Մինասյան

Թելադրության նյութերի ժողովածու | Ձեռնարկ բուհերի համար, 2-րդ բարեփոխված հրատ., հեղինակային հրատ., Երևան, 2009, 262 էջ

Ա. Ա. Տեր-Մինասյան

«Կոչեմ ապրողացի» հասցեատերերը» | Երեւան, 2005

Ա. Տեր-Մինասյան, Ա. Սարգսյան

Թելադրության նյութերի ժողովածու բուհերի ուսանողների համար | Երեւան, ԵՊՀ հրատ., 2005, 264 էջ
 

Հոդված/Article

Ա. Ա. Տեր-Մինասյան

Այլաբանությունը և խորհրդանիշը Հ. Մաթևոսյանի «Չեզոք գոտի» դրամայում | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2016թ․, 1-2, 24-31 էջ, Հայաստան |

A. A. Ter-Minasyan

“The recipients of call of living” | Collection of Scientific Studies, 2005

Ա. Ա. Տեր-Մինասյան

«Անլռելի զանգակատուն» պոեմի գաղափարաբանական բարձրակետը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (107), Երևան 2002թ., էջ 211-217 |