Ատոմ Սերյոժայի Վարդումյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1977 - 1982 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ,
1984 - 1987 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն

Գիտական աստիճան
Փիլիսոփայական գիտեւթյունների թեկնածու,
Ատենախոսության թեման՝ «Ողջախոհության դերը փիլիսոփայական գիտելիքի համակարգում»,1989 թ. ԵՊՀ:

Աշխատանքային փորձ
1982 – 1984 թթ. ստաժոր - հետազոտող ԵՊՀ տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն,
1987 - 1991 թթ. ասիստենտ ԵՊՀ տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն,
1991 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի դոցենտ:

Կարդացվող դասընթացներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Տրամաբանության դասընթաց
Հռետորիկայի հիմունքներ
Խոսքի մշակույթ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Իմացության տեսություն
Հաղորդակցության տեսություն
Հռետորիկա

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Ատոմ Սերյոժայի Վարդումյան

Դոցենտ | Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ - Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ատոմ Վարդումյան

Հռետորիկա շատերի և յուրաքանչյուրի համար | ԵՊՀ հրատ., 2019, 342 էջ, Հայաստան, Երևան
 

Հոդված/Article

Ատոմ Վարդումյան

Աշխարհայացքային համատեղության խնդիրը հաղորդակցության գործընթացում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2015 № 2 (17), էջ 27-35 |

Ա. Ս. Վարդումյան

Փիլիսոփայություն - փիլիսոփայական փաստարկում - հռետորիկա | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Փիլիսոփայություն, Հոգեբանություն» 140.4, 2013, էջ 3-18 |