Դավիթ Ֆեդիկի Թինոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2003 - 2006 թթ. ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, ասպիրանտուրա
2001 - 2003 թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ, համաշխարհային պատմության ամբիոն, մագիստրատուրա
1997 - 2001 թթ. Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու (2006 թ.), դոցենտ (2010 թ.)
Գիտական թեմա` «Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը և ինքնիշխան կազմավորումները 1320-1424 թթ.»

Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից ԵՊՀ Համաշխարհային պատմության ամբիոնի դասախոս
2005 թ-ից ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացները
Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների նորագույն շրջանի պատմություն
Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների նորագույն շրջանի պատմություն
Կոնֆլիկտները և կոմպրոմիսները 1918-2000 թթ.
Եվրոմիության պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջնադարի պատմություն
Նորագույն պատմություն

Լեզուները
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, հին լեզուներ` գրաբար

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ

davidtinoyan@ysu.am

Դավիթ Ֆեդիկի Թինոյան

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Պատմության ֆակուլտետ - Համաշխարհային պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Դ. Թինոյան

Կիլիկիո Հայոց թագավորությունը 1320-1424 թթ. | Երևան, ՀՀ ԳԱԱՊատմության ինստիտուտ, 195 էջ
 

Հոդված/Article

Դավիթ Թինոյան

Լևոն 2-րդի արտաքին քաղաքական ուղեգիծը 1280-ական թթ.առաջին կեսին | Պատմություն և մշակույթ հայագիտական հանդես, Հայաստան, 210-217 էջ, 2018

Դավիթ Թինոյան

Աշխարհիկ և հոգևոր իշխանությունների փոխհարաբերությունները Լևոն երկրորդի կառավարման շրջանում | Ակունք, 2017, 2(16), էջ 29-36 |

Դավիթ Թինոյան

Կոստանդին Բարձրբերդցու աթոռակալումը և մասնակցությունը Կիլիկիայում ընթացած 1220-ական թթ. գահակալական պայքարում | Էջմիածին, 2016, №1 ՀԳ տարի, 52-81 էջ |

Դավիթ Թինոյան

The relationships of secular and spiritual powers in the Armenian Kingdom of Cilicia 1240-1250's | Բանբեր հայագիտության: 2016թ․, 2, 58-68 էջ, Հայաստան |

Դավիթ Թինոյան

Կիլիկիայի հայկական թագավորության ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական իրադրությունը 1240-ական թթ. | Լրաբեր հասարակական գիտությունների: 2016թ․, 1(646), 126-135 էջ, Հայաստան |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը