Էդմոնդ Էդիկի Վարդումյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2005 - 2007 թթ. Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան (մագիստրատուրա)
2001 - 2005 թթ. Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, ԵՊՀ, Երևան, Հայաստան (բակալավրիատ)
2007 - 2010 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ (ասպիրանտուրա), սերտիֆիկատ՝ Ռիսկերի պրոֆեսիոնալ կառավարիչ (PRM)
2013 - 2014 թթ. Լոնոդոնի կայսերական քոլեջ, Բիզնեսի կառավարում (MBA) (մագիստրատուրա)

Գիտական աստիճան
Բիզնեսի կառավարման մագիստրոս, Տնտեսագիտության դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2015 թ-ից առ այսօր Կենտրոնական բանկ, Ֆինանսական համակարգի կայունության և զարգացման վարչության պետի տեղակալ
2014 թ. Թոմսոն Ռոյթերս, արտաքին խորհրդատու
2014 թ. Շոտլանդիայի թաքավորական բանկ (RBS), արտաքին խորհրդատու
2006 - 2013 թթ. Կենտրոնական բանկ, Բաժնի պետ, Ռիսկերի կառավարում

Կարդացվող դասընթացներ
Ֆինանսական մաթեմատիկա, Ստոխաստիկ հաշիվ, Ռիսկերի կառավարում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ֆինանսական շուկաներ, Ֆինանսական հաստատություններում ռիսկերի կառավարում

Մասնագիտական անդամակցություն
Պրոֆեսիոալ ռիսկերի կառավարիչների միջազգային ասոցիացիա (PRMIA)

Մրցանակներ
ԵՊՀ, Գրիգոր Նարեկացու անվան կրթաթոշակ
«Լույս» հիմնադրամի կրթաթոշակ
Լոնդոնի կայսերական համալսարան, MBA Finance Prize for Overall Performance in Finance and Finance-Related Projects
Լոնդոնի կայսերական համալսարան, The David Begg Prize for Outstanding Performance in Economics

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Էդմոնդ Էդիկի Վարդումյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Վահագն Մելիք-Փարսադանյան, Էդմոնդ Վարդումյան

Քանակական մեթոդները ֆինանսներում | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 184 էջ

Վ. Մելիք-Փարսադանյան, Է.Վարդումյան

Եկամտաբերության կորի կառուցումը Նելսոն-Սիգելի մոդելով | Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, #1-2, էջ 634-640
 

Հոդված/Article

Վահագն Մելիք-Փարսադանյան, Էդմոնդ Վարդումյան

Պարտատոմսի ներդրումային հորիզոնի եկամտաբերությունը | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2017, #7-8 (203-204), էջ 185-190 |

Է.Է.Վարդումյան, Լ.Է. Վարդումյան, Գ.Պ. Փիրումյան, Ս.Հ. Մինասյան

ՀՀ հարավային գետավազանի գետերի ջրերի որակի գնահատում հիմնական բաղադրիչի վերլուծության մեթոդով | ՀոդվՀայաստանի Ճարտարագիտական Համալսարանի Լրաբեր, 2011, Հ.8, N 1, էջ196-202

E.Vardumyan

Extreme value analysis of AMD currency and joint currency crises | Proceedings of Engineering Academy of Armenia,2010, V.7-4, p.634-640

Է.Է.Վարդումյան

Գործընկերների վարկունակության գնահատման բարիեր օպցիոնի կառուցվածքային մոդել | Հայաստանի Ճարտարագիտական Համալսարանի Լրաբեր, 2011, Հ.8, N2, էջ 252-257

E.Vardumyan

Yield curve modeling based on semiparametric copula based multivariate dynamic models | Proceedings of Engineering Academy of Armenia, 2009, V.6-1, p.3-8