Էդուարդ Վազգենի Եղիազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1965 - 1971 թթ. ԵՊՀ մեխանիկա-մաթեմատիկական ֆակուլտետ
1971 - 1974 թթ. ԽՍՀՄ ԳԱ Հաշվողական կենտրոնի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Բուլյան հավասարումների համակարգերի մետրիկական բնութագրիչներ», 1979, ԽՍՀՄ ԳԱ Հաշվողական Կենտրոն, Մոսկվա

Աշխատանքային փորձ
1975 - 1981 թթ. ասիստենտ,
1981 թ-ից մինչ այժմ` դոցենտ, ԵՊՀ դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Դիսկրետ մաթեմատիկա, գործույթների հետազոտում, կոմբինատոր ալգորիթմներ, մաթեմատիկական կիբերնետիկա, կոմբինատոր անալիզ, թեստերի տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կախյալ և անկախ փոփոխականներով բուլյան հավասարումների համակարգերի մետրիկական բնութագրիչներ, բուլյան ֆունկցիաների տեսության հարցեր, աղյուսակային թեստերի քանակական բնութագրիչներ , դիսկրետ օպտիմիզացման խնդիրներ , գրաֆների տեսություն որոշ հարցեր

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

e.yeghiazaryan@ysu.am

Էդուարդ Վազգենի Եղիազարյան

Դոցենտ | Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ - Դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական ինֆորմատիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

է. Վ. Եղիազարյան

Asymptotic estimates of the number of solutions of systems of equations with determinable partial Boolean functions (Որոշելի մասնակի բուլյան ֆունկցիաներով հավասարումների համակարգերի լուծումների քանակի սահմանային գնահատականներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #2, էջ 127-131 |

Eduard V. Yeghiazaryan

Asymptotic Estimates of the Number of Solutions of Systems of Equations with Partial Boolean Functions | Mathematical Problems of Computer Science, 2016, 45, 14-18 pp. |

Է. Վ. Եղիազարյան, Գ. Պ. Տոնոյան

An asymptotic estimate of the number of solutions of a special system of boolean equations (Բուլյան հավասարումների հատուկ համակարգերի լուծումների քանակի ասիմպտոտիկ գնահատումները ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2016, #1, էջ 35-39 |

Է. Վ. Եղիազարյան

On characteristic functions of checking tests of binary tables (Բինար աղյուսակների ստուգող թեստերի բնութագրիչ ֆունկցիաների մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #3, էջ 64-66 |

է. Վ. Եղիազարյան

О сложности описания множества решений систем уравнений с частичными булевыми функциями (Մասնակի բուլյան ֆունկցիաներից կազմված հավասարումների համակարգերի լուծումների բազմության նկարագրման բարդության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1982, #3, էջ 24-32 (ռուսերեն) |
 

Թեզիս/Thesis

E. V. Yeghiazaryan

On the Number of Solutions of Systems of Equations with not everywhere defined Boolean Functions | Armenian Mathematical Union Annual Session. 2016, 120-121 p. |

E. Yeghiazaryan

On the Length of the Minimal Testor for Some Class of Binary Tables | International Conference of Computer Science and Information Technology, 2015-09-28, p. 100 |