Գագիկ Սերյոժայի Գալստյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
2017թ. Պրոֆեսոր
1993 - 1994թթ. «Շուկայական համակարգի տնտեսագիտություն» դասընթաց ՀԱՀ, Երևան, ՀՀ
1990 թ. «Տնտեսագիտության դասավանդման մեթոդներ», Կիևի պետական համալսարան
1989 թ.Դոցենտ
1984 թ. Տնտեսական գիտությունների թեկնածու
1981 - 1984 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, քաղաքատնտեսության ամբիոն
1971 - 1976 թթ. ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ,

Մասնագիտական գործունեությունը
2016-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնի վարիչ
2009 - 2010 թթ. Տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար
1989 - 2016 թթ․ դոցենտ, ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տնտեսագիտության տեսության ամբիոն
1984 - 1989 թթ. ասիստենտ, ԵՊՀ , Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, քաղաքատնտեսության ամբիոն
1998 - 1999 թթ. ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի տնտեսագիտական վարչության պետ
1991 - 1992 թթ. ՀՀ Ազգային Ժողովի տնտեսական հանձնաժողովի գլխավոր փորձագետ
1976 - 1980 թթ. Երևանի քաղսովետի ԳՀԻ աշխատակից

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն և անգլերեն կարդում եմ և կարող եմ բացատրվել

E-mail: gagik.s.galstyan@gmail.com

Գագիկ Սերյոժայի Գալստյան

Ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գագիկ Գալստյան

Անցումային տնտեսություններ.տեսության և վերափոխումների հարցերի շուրջ | «Լիմուշ» ՍՊԸ, 2017թ․, 158 էջ

Գ. Ս. Գալստյան, Հ. Գ. Մարգարյան

Տնտեսագիտական մտքի պատմության հիմունքները | Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2016, 136 էջ

Հ. Մարգարյան, Գ. Գալստյան

Մակրոտնտեսագիտություն | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան 2014, ԵՊՀ հրատարակչություն, 80 էջ

Ա. Ներսիսյան, Գ.Գալստյան, Գ.Պետրոսյան, Ա. Մարտիրոսյան

Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքները | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, Լիմուշ, 2013

Գալստյան Գ.Ս., Մարտիրոսյան Ա.Ռ., Եղիազարյան Մ.Ռ., Հակոբջանյան Ա.Հ., Մարգարյան Հ.Գ., Ավետիսյան Կ.Ռ., Ներսիսյան Ա.Ռ.

Տնտեսագիտական մտքի պատմություն | Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, 170 էջ
 

Հոդված/Article

Գալստյան Գագիկ, Մանասերյան Թաթուլ

K.Marx’s Economic Theory and Current Significance | International Journal of Applied Research in Bioinformatics (IJARB) Volume 11, Issue 2, Article 5, 2021

Գալստյան Գագիկ, Գագիկ Եգանյան

Միգրացիայի տնտեսագիտություն | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան։ ՍԻՄ տպ․, 2020թ․ - 167 էջ

Գալստյան Գագիկ

Տնտեսական աճի հիմնախնդիրները և պետական կառավարումը /Բանբեր Երևանի համալսարանի: | Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն: 2019թ, հ․ 1, էջ՝ 71-79։

Գալստյան Գագիկ

Տնտեսական հեղափոխություն թե՞ բարեփոխումներ /Ի՞նչ անել 2. Տնտեսական հեղափոխություն. ընկալումը և գործարկումը | Եր., Անտարես, 2019թ․ էջ՝ 41-49։

Գագիկ Գալստյան

Տնտեսական աճի հիմնախնդիրը և պետական կառավարումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն», 2019 № 1 (28), էջ 71-77 |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը