Գագիկ Գուրգենի Հակոբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ Կիրառական Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, 1975թ.

Գիտական աստիճան
Ֆ.մ.գ.թ. - «Խորանարդեցման բանաձևեր զրոյական անկյուններով տիրույթներում», ԽՍՀՄ ԳԱ Սիբիրյան մասնաճյուղ, Մաթեմատիկայի ինստիտուտ, Նովոսիբիրսկ, 1981 թ.

Աշխատանքային փորձ
1979 - 1984 թթ. ՀԽՍՀ ԳԱ Հաշվողական Կենտրոն, գիտաշխատող
1979 - 1984 թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դասախոս
1984 - 1999 թթ. Կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դոցենտ
1989 թ. գործուղված Բուդապեշտի պետական համալսարան
1992 - 1997 թթ. Կիրառական անալիզի ամբիոնի վարիչ
1999 - 2008 թթ. Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դոցենտ
2008 թ.-ից` Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ, գծային հանրահաշիվ, ֆունկցիոնալ անալիզ, թվային մեթոդներ,

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Թվային ինտեգրում, կենսառիթմերի հայտնաբերում, գենային հաջորդականությունների համեմատում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Գագիկ Գուրգենի Հակոբյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ընդհանուր մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գ.Գ. Հակոբյան, Գ.Ս.Հակոբյան

Խորանարդեցման բանաձևեր (դասախոսություններ) | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., 54 էջ

Գ.Գ.Հակոբյան, Ա.Ա.Դավթյան, Ռ.Շ.Սահակյան

Վերլուծական երկրաչափության և գծային հանրահաշվի խնդրագիրք տնտեսագետների համար | ԵՊՀ, Հրատարակչություն, 2005 թ.,132 էջ

Գ.Գ.Հակոբյան, S.Hejmann, Ղազարյան Հ., Գաբրիելյան Օ., Դանիելյան Է., Հակոբյան Գ.Հ.

A metrical space of biological sequences | Complex analysis, Differential equations and Related Topics., Yerevan, 2004, p.18
 

Հոդված/Article

Գ.Գ.Հակոբյան , S.Hejmann, Ղազարյան Հ., Գաբրիելյան Օ., Հակոբյան Գ.Հ., Դանիելյան Է.

Towards a Metrical Space of Biological Sequences | Proc. 3-rd Intern. Conf. on Bioinfor-matics of Genome Regulation and Struc-ture,v.3, Novosibirsk, Russia, 2002, p.3

Г.Г.Акопян, Э.Даниэлян, Г.Терзикян

О точках перегиба таблично заданной функции | Вероятность и оптимизация, вып. 3, ЕрГУ, 1996, 5ст.

G.G.Hakopian , N.L.Aslanian, P.Gugini

Un nuovo metodo per rilevar e convalidare la periodicita dei fonomeni biologici ritmici | Medic, Roma, v. 3, No:1, 1995, p.5

G.G.Hakopian , N.L.Aslanian, P.Gugini

A new method for detecting and validauting periodicities | Biological rhithm recherché, 1995, p.6

G.G.Hakobian, N.L.Aslanian, Ադամյան Կ.

Circadian rhythms: reference chro-nobiological values for cardiovascular and real functions | University of Rome ”La Sa-pienza”, Italy, November 1994, p.12
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը