Գայանե Գրիգորի Ղազարյան
Կենսագրություն
Կրթությունը
1982 - 1987 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
1987 - 1992 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի, ասպիրանտուրա
1997 թ. ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի շնորհում, ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ:
Ատենախոսությունը «Հյուգենսի սկզբունքի հետ կապված որոշ ոչ գծային հավասարումների կառուցւմն ու ուսումնասիրումը», գիտական ղեկավար` պրոֆ. Ա. Հովհաննիսյան
2006 թ. դոցենտի գիտական կոչման շնորհում մաթեմատիկա մասնագիտությամբ, ԵՊՀ

Աշխատանքային գործունեությունը
2006 թ-ից ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնում որպես դոցենտ
1997 - 2006 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոնում որպես ասիստենտ
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ հաշվողական կենտրոնում որպես ավագ ինժեներ մաթեմատիկոս
1994 - 1997 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետում որպես ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
1997 -ից Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ
1994 - 2005 Մաթեմատիկական անալիզ
2000 -ից Դիսկրետ մաթեմատիկա
2006 -ից Դիֆերենցիալ հավասարումներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հյուգենսի սկզբունքի հետ կապված դիֆերենցյալ հավասարումներ
Խմբերի վերլուծություններ և դասակարգումներ մասնակի դիֆերենցյալ հավասարումների համար

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

nareh@ysu.am

Գայանե Գրիգորի Ղազարյան

Դոցենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Բարձրագույն մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Մ․ Գ․ Գրիգորյան, Ա․ Լ․ Ղազարյան, Գ․ Գ․ Ղազարյան

On the uniform convergence of double Furier–Walsh series (Ուոլշի կրկնակի համակարգով Ֆուրիեի հավասարաչափ զուգամիտությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #1, էջ 20-28 |

Т. М. Григорян, Г. Г. Казарян, А. Б. Минасян

Универсальные ряды по двойной системе шаудера | Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում: 2015թ․11, 18-21 էջ

С.А. Епископосян, Г.Г. Казарян, А.А. Саргсян

O тригонометрических рядах с монотонными коэффициентами | "МАТЕМАТИКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ", 2011, Том 7, № 1, ст. 43-48

С. А. Епископосян, Г.Г.Казарян

О расходимости алгоритма “Greedy” относительно системы Уолша | Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում, 2005 թ., թիվ 3, էջ 16-22

Գ. Գ. Ղազարյան, Ա.Վ. Պողոսյան, Գ. Հ. Հակոբյան

Գծային հանրահաշիվ և կիրառություններ | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2005
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը