Գայանե Կարուշի Կիրակոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1972 - 1976 թթ. Գյումրու, Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մակավարժական ինստիտուտ, մաթեմատիկայի բաժին
1995 - 2000 թթ. ԵՊՀ, հայոց լեզվի ամբիոնի հայցորդ

Աշխատանքային փորձ
1982 - 1995 թթ. ԵՊՀ-ի գիտական գրադարան՝ հաշվողական սեկտորի վարիչ
2002 - 2012 թթ. Երևանի Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանում ընդհանուր մանկավարժության ամբիոն՝ դասախոս
2014 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ Հայ բանասիրության ֆակուլտետ, մանկավարժության ամբիոն, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
«Մանկավարժության տեսություն» բակալավրատ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Փիլիսոփայություն, հոգեբանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (A1)

Գայանե Կարուշի Կիրակոսյան

Դասախոս | Մանկավարժության և կրթության զարգացման կենտրոն - Մանկավարժության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Գ. Կ. Կիրակոսյան

Դասախոսների մանկավարժական գիտահետազոտական գործիմացության ձևավորման հիմնախնդիրը | Ժողովածու Խ.Ա. անվան հայկական պետական մանկավրաժական համալսարան, 90ամյակի նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2013թ., էջ 420-424

Գ. Կ. Կիրակոսյան

Ժամանակակից դասախոսի մասնագիտական զարգացման պատմահամեմատական վերլուծություն | Մխիթար Գոշ, գիտամեթոդական հանդես, 2012 թ., 4-6

Գ. Կ. Կիրակոսյան

Դասախոսի մասնագիտական մանկավարժական մշակույթի բնութագիրը | Գորիսի պետական համալսարանի միջազգային 2-րդ գիտաժողովի աշխատանքների ժողովածու, 2011 թ., 616-621

Գ. Կ. Կիրակոսյան

Մասնագիտական կողմորոշման հիմնախնդիրը հանրակրթական դպրոցի բարեփոխումների համատեքստում | Խ.Աբովյանի ծննդյան 200 ամյակին նվիրված 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2010թ., էջ 46-49

Գ. Կ. Կիրակոսյան

Անձի ձևավորման բնական գործոնի դերը գենդերային մտածողության ձևավորման տիրույթում | ՀՀ մանկավարժահոգեբանական գիտությունների ակադեմի, գիտական հոդվածների ժողովածու, 2007թ., /6, էջ 94-98
 

Թեզիս/Thesis

Գ. Կ. Կիրակոսյան

Դասախոսի մասնագիտական մանկավարժական մշակույթի ձևավորումը | Մանկավարժական միտք, 2011 թ., 3-4

Գ. Կ. Կիրակոսյան

Ժամանակակից ուսանողության արժեքային կողմնորոշումների և սոցիալականացման հարաբերակցությունը | Մանկավարժություն 2009 թ., 5-6

Գ. Կ. Կիրակոսյան

Ուսանողության՝ որպես սոցիալական խմբի արժեքային ձևավորման վերլուծություններ | Մարդ և հասարակություն, 2009 թ., էջ 2-3