Գևորգ Բալաբեկի Դանիելյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2003 թ. Վերապատրաստում Բուդապեշտի միջազգային ռազմավարական ակադեմիայում
1997 թ. Վերապատրաստում Վաշինգտոնի միջազգային իրավունքի ինստիտուտում
1984 - 1987 թթ. ԽՍՀՄ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Պետության և իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1975 - 1983 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան, կոչում
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Գիտական ատենախոսության թեման
«Տեղական իշխանության մարմինների դերն օրինականության ամրապնդման ոլորտում», ի.գ.թ. Ժբ.00.02, Հանրային իրավունք (սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում)
«Վարչական արդարադատության կայացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում», ի.գ.դ. ԺԲ-00.01 Պետության և իրավունքի տեսության և պատմության, իրավական ուսմունքների պատմություն և ԺԲ-00.02, Հանրային իրավունք (սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, մունիցիպալ, բնապահպանական, եվրոպական իրավունք, պետական կառավարում)

Գիտական հետազոտությունների շրջանակ
Հիմնարար իրավունքների իրացման և պաշտպանության հիմնական ընթացակարգերը ևկառուցակարգերը, իրավունքի էվոլյուիցիայի արդի հարցադրումները, վարչականարդարադատության բարելավման հիմնահարցերը

Կարդացվող դասընթացները
Վարչական իրավունք, Վարչական վարույթ և դատավարություն, Հանրային իրավական պատասխանատվությունը վարչական իրավունքում, Գիտական հետազոտության հիմունքներ։

Աշխատանքային (մասնագիտական) գործունեություն
1988 - 1990 թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի Սահմանադրական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի դասախոս,
1989 - 1992 թթ. ՀՀ դատախազության Ազգամիջյան հարաբերություններում հսկողության բաժնի պետ,
1992 - 1996 թթ. Հրազդանի միջշրջանային դատախազ,
1996 - 1999 թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազության բաժնի դատախազ,
2000 - 2004 թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության պետ,
2004 - 2007 թթ. ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալ,
2007 - 2010 թթ. ՀՀ արդարադատության նախարար,
2011 - 2018 թթ. ՀՀ սահմանադրական դատարանի խորհրդական,
1998 - 2008 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
2013 - 2018 թթ. ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի վարիչ
2017 թ․-ից Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ,
2018 - 2019 թթ. ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ,
2021 թ -ից ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի վարիչ,
2022 թ․ հունվարից «Բանբեր Երևանի համալսարանի» ամսագրի «Իրավագիտություն» սերիայի գլխավոր խմբագիր։

Մասնակցությունը գիտական/մասնագիտական կառույցներին
2011 թ-ից ԺԲ.00.01 և ԺԲ.00.02 մասնագիտություններով ԵՊՀ իրավագիտություն 001 մասնագիտական խորհրդի անդամ,
2012 թ-ից ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի գիտական խորհրդի անդամ,

Մասնակցությունը խմբագրակազմերին
«Օրենք և իրականություն», «Պետություն և իրավունք» և «Ղարաբաղի դատական իշխանություն» գիտական հանդեսների խմբագրական խորհուրդների անդամ

Մասնակցությունը հասարակական կամ այլ կառույցների
2021 թ-ից «Սահմանադրական իրավունքի կենտրոն» Հ/Կ խորհրդի նախագահ տեղակալ,
2011 թ-ից «Սահմանադրական իրավունքի կենտրոն» Հ/Կ խորհրդի նախագահ,
1998 թ-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավաբանների միության անդամ,
2009 թ-ից «Հայ իրավաբանների ասոցիացիա» Հ/Կ անդամ

Պարգևներ/կոչումներ
2004թ. արդարադատության 2-րդ դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան,
2006թ. «Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր իրավաբան» պատվավոր կոչում,
Պարգևատրվել է մի շարք կառավարական մեդալներով և շնորհակալագրերով

Լեզուները
Հայերեն, ռուսերեն և ֆրանսերեն

Ծառայությունը զինված ուժերում
1977 - 1979 թթ. ժամկետային պարտադիր զինծառայություն խորհրդային բանակում

(+374 60) 71-02-56
(ներքին 12-56)

Գևորգ Բալաբեկի Դանիելյան

Ամբիոնի վարիչ, իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Գևորգ Դանիելյան

Իրավաստեղծ գործունեություն և իրավաբանական տեխնիկա | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, «Տիգրան Մեծ» հրատ. 2021 թ., 255 էջ |

Ն.Ա. Այվազյան, Վ. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Ռ. Հ. Եղյան, Գ. Գ. Հարությունյան, Ա. Շ. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Ա. Մանասյան, Ս. Վ. Մուրադյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք երկրորդ | Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., պատ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 400 էջ:

Ն.Ա. Այվազյան, Վ. Ա. Այվազյան, Գ. Բ. Դանիելյան, Գ. Գ. Հարությունյան, Ա. Շ. Հարությունյան, Վ. Հ. Հովհաննիսյան, Վ. Վ. Ստեփանյան

Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, գիրք առաջին | Դասագիրք բուհերի համար, «Տիգրան մեծ» հրատ., գլխ. խմբագիր՝ իրավ.գիտ., դոկ., պրոֆ., Ն.Ա. Այվազյան, Երևան, 2016, 416 էջ:

Այվազյան Ն. Ա., Դանիելյան Գ. Բ., Ենգոյան Հ. Ա., Մուրադյան Ս. Վ., Մուղնեցյան Գ. Մ., Շաթիրյան Է. Է., Ռաֆաելյան Վ. Վ.

Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ / ընդհանուր խմբագրությամբ Գ.Դանիելյանի, Երևանի պետ. համալս., Հայրապետ, 2015, 384 էջ |

Գ.Բ. Դանիելյան, Վ.Ն. Այվազյան, Ա.Ա. Մանասյան

Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի դրույթները եւ դրանց իրացման հիմնական ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում | Գիտագործնական հետազոտություն. - Եր.: Հայրապետ հրատ., 2015, 240 էջ: |
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Gevorg Danielyan

The Right to Engage in Political Activity (Քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու արգելքը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 № 2 (37), էջ 3-18 |

Գևորգ Դանիելյան

Վարչական արդարադատության մոնիթորինգի մեթոդաբանության որոշ հիմնահարցեր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 sp1, էջ 50-65 |

Գևորգ Դանիելյան

Հայ-թուրքական բանակցային գործընթացի իրավական ասպեկտները | Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 4-14 |

Գևորգ Դանիելյան

Իրավունքի չարաշահումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2021 № 2 (35), էջ 3-21 |

Գևորգ Դանիելյան

Իրավական կոլիզիաների և օրենսդրական բացերի հաղթահարման արդի հիմնահարցերը | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 1(3) 2019, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2020, էջ 5-26 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը