Գոհար Աշոտի Տոնոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրի աստիճան «Անգլերեն լեզու և գրականություն»:
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրոսի աստիճան «Անգլերեն լեզու»:
2009 թ. Իտալերեն լեզվի և գրականության կատարելագործման դասընթացներ, Պերուջիայի օտարերկրացիների համար համալսարան, Իտալիա:
2012 թ. Դասախոսների վերապատրաստման դասընթացներ, Պերուջիայի օտարերկրացիների համար համալսարան, Իտալիա:

Մասնագիտական գործունեություն
2012 թ. ԵՊՀ Ռոմոնական բանասիրության ամբիոն, իտալերեն լեզվի դասախոս:
2009 - 2012 թթ. ԵՊՀ Ռոմոնական բանասիրության ամբիոն, լաբորանտ:
2010 - 2011 թթ. Եվրոպական տարածաշրջանային ակադեմիա, իտալերեն լեզվի դասախոս:

Օտար լեզուներ
Իտալերեն, անգլերեն, ռուսերեն:


Գոհար Աշոտի Տոնոյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Տոնոյան Գ.

«Զայրույթ» / «rabbia» հուզական հասկացույթի անվանման հոմանիշային շարքը իտալերենում | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N16, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014, էջ 108 - 114 |

Գոհար Տոնոյան

«Ուրախություն» հասկացույթի դրսևորումները իտալական դարձվածքներում և ասացվածքներում | Ռոմանական բանասիրության հանդես, N 10, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, էջ 203 - 212 |

Գոհար Տոնոյան

Աստվածաշնչյան անդրադարձ տարրերը Ուիլյամ Ֆոլքների «Շառաչ և ցասում» և «Աբիսողո՜մ, Աբիսողո՜մ» վեպերում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում N 12, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2011, էջ 281 - 287 |