Գուրգեն Աղասու Գասպարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2004 - 2008 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակոլտետ, բակալավր
2008 - 2010 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Տնտեսության մեջ մաթմոդելավորման» ամբիոնի գծով մագիստրատուրա
2010 - 2013 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Տնտեսության մեջ մաթմոդելավորման» ամբիոնի գծով ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Տնտեսագիտության թեկնածու,ասիստենտ, ատենախոսության թեման՝ «Արժույթի փոխարինելիության մոդելավորման հիմնահարցերը ՀՀ-ում»

Աշխատանքային փորձ
2009 - 2010 թթ. SCDM ՍՊԸ, ֆինանսական վերլուծաբան
2010 - 2014 թթ. ՀՀ Կենտրոնական Բանկ, տնտեսագետ-հետազոտող, ռիսկերի կառավարիչ
2014 - 2016 թթ. ՀՊՄՀ, տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի ասիստենտ
2010 թ.-ից ԵՊՀ, ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոնի ասիստենտ

Վկայականներ և պատվոգրեր
2003 թ. «Պատանեկան նվաճումներ» կազմակերպության կիրառական տնտեսագիտության դասընթացներին մասնակցություն
2004 թ. «Project Harmony» ծրագրի կողմից անցկացվող մրցույթի հաղթող, Օռլանդոյում անցկացվող «ՀՀ և ԱՄՆ դեմոկրատիաների համեմատական վերլուծություն» ծրագրի մասնակից
2004 թ. ԵՊՀ համահամալսարանական շախմատի առաջնության հաղթող
2006 թ. ՄԱԿ-ի մոդելավորում կոնֆերանսի մասնակից
2007 թ. ԵՊՀ շախմատի միջֆակուլտետային առաջնության հաղթող
2007 թ. Արցախի պետական համալսարանում կայացած միջբուհական ուսանողական համահայկական առաջին օլիմպիադայի հաղթող
2007 թ. ԵՊՀ «Լավագույն ուսանող-2007» մրցանակաբաշխության հաղթող
2007 թ. ԿԲ-ի Իսահակ Իսահակյանի անվան 6-ամսյա կրթաթոշակի հաղթող գերազանց առաջադիմության և «Սպառման վերլուծությունը ՀՀ-ում» գիտական հետազոտության համար
2008 թ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի շախմատի առաջնության հաղթող
2008 թ. ԿԲ-ի Իսահակ Իսահակյանի անվան 6-ամսյա կրթաթոշակի հաղթող գերազանց առաջադիմության և «Գնաճի վրա ազդող մոնետար և ոչ մոնետար գործոնների վերլուծություն» գիտական հետազոտության համար
2009 թ. «Լոմոնոսով-2009» միջազգային գիտական կոնֆերանսի հաղթող
2010 թ. ԿԲ-ի Իսահակ Իսահակյանի անվան 6-ամսյա կրթաթոշակի հաղթող գերազանց առաջադիմության և «Արժութային շուկաների մոդելավորումը երկար հիշողությամբ Arfima-Figarch պրոցեսների միջոցով» գիտական հետազոտության համար
2011 թ. Բանկերի և ֆինանսական հաստատությունների միջև անցկացվող շախմատի թիմային առաջնության հաղթող
2013 թ. ԿԲ-ի շախմատի առաջնության հաղթող

Կարդացվող դասընթացներ
Տնտեսաչափություն, ժամանակային շարքերի վերլուծություն, խաղերի տեսության կիրառությունները ոչ մրցակցային շուկաներում, ներդրումային պորտֆելի կառավարում, դրամավարկային քաղաքականություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Գուրգեն Աղասու Գասպարյան

Ասիստենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Կառլեն Խաչատրյան, Գ.Ա. Գասպարյան, Ա.Ա. Ավետիսյան

Ֆինանսական ինստիտուտների ազդեցությունը համախառն ներքին արդյունքի վրա | Այլընտրանք գիտական հանդես. 2020 #4, էջ 122-132

Գ. Ա. Գասպարյան

ՀՆԱ-ի և սեփական եկամուտների փոխկախվածության վերլուծություն | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2018, 1-2, էջ 110-115

Գ. Ա. Գասպարյան, Գ. Ա. Գասպարյան, Բ. Գ. Ամիրյան

Փոքր բիզնեսի գնահատման արդի խնդիրները | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, 2018, 15(2), էջ 189-194

Կ․ Գ․ Խաչատրյան, Գ․ Ա․ Գասպարյան, Ա․ Ա․ Ավետիսյան

Համախառն ներքին արդյունքի վրա ինստիտուտների ազդեցության քանակական գնահատում | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2018, 3-4, 117-124 էջ |

Գ. Ա. Գասպարյան

ՀՀ համայնքների աղբահանության ծախսերի վերլուծություն | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում: 2017, 1-2, էջ 101-107