Հակոբ Հովհաննեսի Քյոսեյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1976–1981թթ. ԵՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետ
1981-1984թթ. ԵՊՀ Բանասիրական ֆակուլտետի հայցորդ
Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր (2010 թ.)

Աշխատանքային փորձ
1979թ.- Մ. Մաշտոցի գիտահետազոտական ինստիտուտում կրտսեր գիտաշխատող
1991-2011թթ Մ. Մաշտոցի գիտահետազոտական ինստիտուտում ` Մայր ցուցակ հայերեն ձեռագրաց խմբի ղեկավար
1992թ-ից «Հայ եկեղեցական մատենագրություն», «Հայագիտություն» դասախոս Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանում
1992-1994թթ Երուսաղեմի Ժառանգավորաց վարժարանում «Հին կատակարանի մեկնություն», «Հայ եկեղեցական մատենագրություն» առարկաների դասախոս
2011թ-ից Մ. Մաշտոցի գիտահետազոտական ինստիտուտում,ավագ գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայագիտություն, աստվածաբանություն, հայրաբանություն

Դասավանդվող առարկաները
«Հայրաբանություն», «Աստվածաշնչի մեկնություն», «Հայ եկեղեցական մատենագրություն», «Հին կատակարանի մեկնություն»

Լեզուներ
ռուսերեն (լավ), անգլերեն (լավ), հունարեն (բառարանով), թուրքերեն (բառարանով)

Հակոբ Հովհաննեսի Քյոսեյան

Ամբիոնի վարիչ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ - Աստվածաբանության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հակոբ Քյոսեյան

Հայ մատենագիրները սուրբ հաղորդության խորհրդի մասին | Ս. Էջմիածին, 2021, 425 էջ

Հակոբ Քյոսեյան

Ս. Գրիգոր Տաթևացի, Ոսկեփորի, թարգմանություն, ծանոթագրութ. | Երևան, 2021, 393 էջ

Հակոբ Քյոսեյան

Հայ միջնադարյան արվեստի աստվածաբանություն | Երևան, 2021, 408 էջ

Հակոբ Քյոսեյան

Աստվածաբանական բնագրեր, ուսումնասիրություններ. Ե. Ս. Եղիշէ, Վարդապետութիւն ըստ Յովհաննու սիրելւոյ ի չարչարանս Տեառն | Երևան, 2021, էջ 280

Հակոբ Քյոսեյան

Աստվածաբանական բնագրեր, (ուսումնասիրություններ. Դ.), Կյուրեղ Ալեքսանդրացի, Մեկնություն Եբրայեցւոց թղթոյն | Երևան, 2020, 221 էջ
 

Հոդված/Article

Հակոբ Քյոսեյան

Հովհաննես Տերոյենցը՝ Տերտուղիանոսի «նախագրութիւնք» երկի թարգմանիչ | Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու 2021 (Ե), էջ 28-49

Հակոբ Քյոսեյան

Մի էջ Տիրատուր վարդապետ կիլիկեցու աստվածաբանական ժառանգությունից | Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու 2021 (Զ), էջ 7-26

Հակոբ Քյոսեյան

Հովհաննես Տերոյենցը՝ Տերտուղիանոսի «Նախադրութիւնք» երկի թարգմանիչ | Երևան, ԵՊՀ, «Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու», 2021, Ե, էջ 28-49

Հակոբ Քյոսեյան

Մի էջ Տիրատուր վարդապետ Կիլիկեցու աստվածաբանական ժառանգությունից | Երևան, ԵՊՀ, «Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու», 2021, Զ, էջ 7-26

Հակոբ Քյոսեյան

Նշխարներ «Նոր Մարութայի» Աւետարանի մեկնության հայերէն թարգմանութիւնից | «Էջմիածին», 2020, էջ 95-121
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը