Հարություն Վարազդատի Զաքոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1988-1992թթ. Ն.Է. Բաումանի անվ. պետական տեխնիկական համալսարան, ք. Մոսկվա: Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու:
1980-1985թթ. Կ.Մարքսի անվ. պոլիտեխնիկական ինստիտուտ, ք. Երևան: Մեքենաշինության ֆակուլտետ, ինժեներ-տնտեսագետ:
2008-2016 թթ. Սեմինարներ և թրենինգներ՝ կազմակերպված PricewaterhouseCoopers կողմից:
2016-2019թթ. ISO 9001:2015 որակի կառավարման համակարգի գծով դասընթացներ:

Աշխատանքային փորձ
1994թ - մինչ այժմ
2006-2018թթ ԵՊՀ “Տնտեսագիտության և կառավարման” ֆակուլտետի “Կառավարում և գործարարության” ամբիոն:
Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարանի “Էկոնոմիկա և ֆինանսներ” ամբիոն:
1996թ – 2005թ “ACBA-Credit Agricole բանկ” ՓԲԸ: Մարզային պատասխանատու:
2005թ “Ինտերտելեկոմ” ՍՊԸ: Ֆինանսական տնօրեն:
1995թ – 1996թ. Եվրոպական TACIS ծրագիր: Մարզային պատասխանատու:
1993թ – 1995թ. ՀՀ Կենտրոնական բանկ: Միջազգային և արտարժույթային կարգավորում:
1992թ – 1993թ. ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն: ՀՀ կառավարությանը կից սեփականաշնորհման և ապապետականացման վարչություն:
1985թ – 1988թ. Երևանի էլ. շարժիչների գործարան: Ինժեներ-տեխնոլոգ:

Դասավանդվող դասընթացներ
Կազմակերպությունների ֆինանսների և ռիսկերի կառավարում: Կազմակերպական վարք: Մենեջմենթ 2-րդ մակարդակ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
•Կազմակերպությունների բիզնես–գործընթացների բարելավում և նորմավորում:
•Կազմակերպությունների ներքին իրավական ակտերի (քաղաքականություններ, ընթացակարգեր, ուղեցույցներ, կանոնակարգեր և այլն) մշակում և որակի կառավարման համակարգի ներդրում՝ համաձայն ISO 9001:2015 ստանդարտի:

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն (սկսնակ):

Էլ. փոստ
h.zakoyan@ysu.am

Հարություն Վարազդատի Զաքոյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Կառավարման և գործարարության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Закоян Арутюн

Методика оценки риска невозврата ипотечного жилищного кредита в коммерческом банке | Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. 2017, №1 (49), стр. 36-45 |

Հարություն Զաքոյան

Методика определения, оценки и прогноза кредитного риска | Экономика и бизнес. РГ №2, 2017

Հարություն Զաքոյան

Բանկային խմբի ռիսկերի կառավարման միասնական համակարգին կազմակերպությունների ինտեգրվելը և համակարգի գործառույթները | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, # 5-6 (189-190), 10-13 էջ |

Զաքոյան Հարություն

Բանկային խմբի ֆինանսական կազմակերպությունների ռիսկերի կառավարման համակարգի կազմակերպման մեթոդաբանական մոտեցումներ | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, # 9-10 (193-194), 58-60 էջ |

Հարություն Զաքոյան

Բանկային խմբի ֆինանսական կազմակերպությունների ռիսկերի կառավարման համակարգի միասնական կառուցվածքը | Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, 2016, #11-12 (195-196), 10-13 էջ |
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը