Հայարփի Գևորգի Ջավրուշյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2004-2008թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
2008-2010թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)
2010-2014թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետ (ասպիրանտուրա)

Գիտական աստիճան
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, “NO-ի ազդեցությունը օրնիթինային ցիկլի վրա”, 2014, Գ.00.04., “Կենսաքիմիա”

Աշխատանքային փորձ
2018թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Կենսաբանություն ԳՀԻ կրտսեր գիտաշխատող

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Կենսաքիմիա, բժշկական կենսաքիմիա, քաղցկեղի կենսաքիմիա, հիպերգլիկեմիա, շաքարախտ, հիպօքսիա, բջջային ազդանշանի կենսաքիմիա, էնզիմոլոգիա, կենսաբժշկություն:

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2012թ. ճանապարհորդական դրամաշնորհ, Կենսաքիմիական ընկերությունների Եվրոպական ֆեդերացիայի կողմից (FEBS, School of Protein Science: Structure and Dynamics of Biological Macromolecules, Սոֆիա, Բուլղարիա)
2016-2018թթ. ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ կողմից տրամադրված դրամաշնորհ՝ նախագիծ № 16YR-1F023 “Արգինազ և ազոտի օքսիդի սինթազ. հին ֆերմենտներ՝ կրծքագեղձի հակաքաղցկեղային թերապիայի նոր հեռանկարներով”. Խմբի կատարող:
2017- ճանապարհորդական դրամաշնորհ, Կենսաքիմիական ընկերությունների Եվրոպական ֆեդերացիայի կողմից (42-րդ FEBS Congress 2017, Երուսաղեմ, 10-14 Սեպտեմբեր, Իսրայել.)
2017-Գալուստ Գյուլբենկյան ֆոնդ, ճանապարհորդային դրամաշնորհ # 211531.
2019- Գալուստ Գյուլբենկյան ֆոնդ, ճանապարհորդային դրամաշնորհ # 224164
2019-ճանապարհորդական դրամաշնորհ, Կենսաքիմիական ընկերությունների Եվրոպական ֆեդերացիայի կողմից (44th FEBS Congress, Կրակով, Լեհաստան, Հուլիսի 6-11-ը, 2019թ.)
2018-2020թթ. ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ կողմից տրամադրված դրամաշնորհ՝ նախագիծ № 20TTSG-1F004 “Հակաքաղցկեղային թերապիայում բուսական ծագման և քիմիաթերապևտիկ միացությունների համակցումների կենսաքիմիական և իմունաբանական ուսումնասիրությունները ”. Գիտական խմբի կատարող:
2020- Դրամաշնորհային ծրագիր, ANSEF, ՀՀ ։ «Հայկական խոտաբույսերի էքստրակտների հակաքաղցկեղային և իմունոմոդուլացնող ներուժը և սիներգիայի պարզաբանումը քիմիաթերապևտիկ նյութերի հետ առնետների մոտ 7,12-ԴՄԲԱ-ով առաջացած կրծքագեղձի քաղցկեղի դեմ»: Գիտական խմբի կատարող:
2020-2023- Դրամաշնորհային ծրագիր, Գիտական կոմիտե, ՀՀ. Գիտահետազոտական նախագիծ № 20TTSG-1F004 “Հակաքաղցկեղային թերապիայում բուսական ծագման և քիմիաթերապևտիկ միացությունների համակցումների կենսաքիմիական և իմունաբանական ուսումնասիրությունները”. Կենսաբանություն ԳՀԻ, ԵՊՀ, Երևան, ՀՀ. Գիտական խմբի անդամ:
2021-2024- ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ կողմից տրամադրված դրամաշնորհ՝ նախագիծ №20TTSG-1F004 Դեղաբույսերի լուծամզվածքների ազդեցությունը քաղցկեղային բջջի ազդանշանային համակարգի և բջջային ցիկլի կարգավորիչ թիրախների վրա. դեղաբույսերը որպես քաղցկեղի զարգացման կանխարգելիչ ﬕջոց”. Գիտական խմբի կատարող:
2021-Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային /թեմատիկ/ ֆինանսավորման շրջանակներում գիտական սարքերի և/կամ նյութերի ձեռք բերման մրցույթ՝ նախագիծ № 1016-Ա/2: Գիտական խմբի կատարող:
2022- ճանապարհորդական դրամաշնորհ, Կենսաքիմիական ընկերությունների Եվրոպական ֆեդերացիայի կողմից (46-րդ FEBS Congress, Լիսաբոն, Պորտուգալիա, Հուլիսի 7-14-ը, 2022.)

Մասնագիտական անդամակցություն
“Եվրոպական կենսաքիմիկոսների ասոցացիա Հայաստանյան մասնաճյուղ” (FEBS անդամ)
Երիտասարդ կենսաբանների ասոցացիա (YBA)

Լեզուներ
Ռուսերեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց)

Հայարփի Գևորգի Ջավրուշյան

Կրտսեր գիտաշխատող | Կենսաբանության ֆակուլտետ