Հայկ Աշոտի Զաքարյան
Կենսագրություն
Կարգավիճակ
Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, գիտաշխատող

Հիմնական հետազոտական նախընտրություններ / փորձագիտական ոլորտներ
Նյութագիտություն, հաշվարկային քիմիա, կիսահաղորդչային ֆիզիկա

Ընթացիկ հետազոտական նախընտրություններ
Պինդ մարմնային մարտկոցներ, երկչափ նյութեր, կիսահաղորդչային գազային սենսորներ, գերկարծր նյութեր, խտության ֆունկցիոնալի տեսություն, մեքենայական ուսուցում

Կրթություն
2014-2017 Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսություն՝ «Անագի երկօքսիդի մակերևույթի վրա գազերի ադսորբցիայի հետազոտումը խտության ֆունկցիոնալ տեսությամբ»
2012-2014 Մագիստրոսի աստիճան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի Պետական Համալսարան
2008-2012, Բակալավրի աստիճան, Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ, Երևանի Պետական Համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2017- մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարանի Կիսահաղորդչային սարքերի և նանոտեխնոլոգիաների կենտրում որպես գիտաշխատող
2016 - Սկոլկովոյի գիտատեխնիկական ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող
2012 - 2015 - Cisco, ճարտարագետ
2009 – ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկայի կիրառական պռոբլեմների ինստիտուտ, կրտսեր լաբորանտ
Դրամաշնորհներ
2020-2023, Նոր պինդ մարմնային էլեկտրոլիտների հաշվարկային որոնում, 20TTSG-2F010, ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության Կոմիտե, ղեկավար
2021-2022, Նոր երկչափ նյութերի որոնում և ուսումնասիրում կենսաքիմիական սենսորներում կիրառության համար, 20RF-185, ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության Կոմիտե, անդամ
2019, Ֆակուլտետային հետազոտության դրամաշնորհ, Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի կողմից՝ PMI Science-ի աջակցությամբ, ղեկավար
2019, Եվրոպական համագործակցություն (European Partnership, EaPEC 2019), ղեկավար
2019-2021, ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության Կոմիտե (19YR‐2K002), անդամ
2018-2020, RA-RF միջազգային դրամաշնորհ (18RF-118), անդամ
2017-2018, Ռուսաստանի գիտության հիմնադրամ, ծրագիր No 17-73-20038, անդամ
2014 – 2017, NATO հետազոտական ծրագիր, SfP-984597, անդամ

Գիտաժողովների մասնակցություն
Conference and tutorial on Physics of Defects in Solids: Quantum Mechanics Meets Topology, Trieste, Italy, July, 2018.
ALLSENSORS 2017: “The Second International Conference on Advances in Sensors, Actuators, Metering and Sensing”, France, Nice, March 19-23, 2017.
H. A. Zakaryan and V. M. Aroutiounian, “Sensitivity of graphene humidity senors,” in Proc. of SENSOR 2015 and IRS 2 2015, Nierenberg, Germany, 2015, pp. 868–872.
Conference on Frontiers of Nanoscience, ICTP (International Center for Theoretical Physics), Italy, Aug 23 – Sep1, 2015.

Լեզվական հմտություններ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

hayk.zakaryan@ysu.am

Հայկ Աշոտի Զաքարյան

Դասախոս | Ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետ - Կիսահաղորդիչների ֆիզիկայի և միկրոէլեկտրոնիկայի ամբիոն