Հայկ Սամսոնի Մարտիրոսյան
Կենսագրություն
1986 թ-ին ընդունվել է Ալ.Մյասնիկյանի անվան թիվ 66 միջն. դպրոցը,

1996 թվականին ավարտել է Երևանի թիվ 192 միջն. դպրոցը և նույն թվականին ընդունվել է Երևանի Պետական Համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը,

2000 թ-ին գերազանցությամբ ավարտել է իրավաբանական ֆակուլտետի բակալավրի լրիվ կուրսը և նույն թվականին ընդունվել է իրավաբանական ֆակուլտետի մագիստրատուրա,

2002 թ-ին պաշտպանել է «Քննիչի դատավարական ինքնուրույնությունը» թեմայով մագիստրոսական թեզը` ստանալով իրավագիտության մագիստրոսի աստիճան,

2002 թ-ին ընդունվել է ԵՊՀ ասպիրանտուրա «Պետության և իրավունքի տեսությն և պատմության» մասնագիտությամբ։

2005 թ-ին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսությունը «Նախաքննության մարմինների կազմակերպման զարգացումը Հայաստանի երեք Հանրապետություններում» թեմայով:

2002 թ.ից մինչ օրս ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի դասախոս

2005 թ-ից ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի «Պետության և իրավունքի տեսության և պատմության» ամբիոնի ասիստենտ

2017 թ-ից ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Արտասահմանյան երկրների պետության և իրավունքի պատմություն,իրավունքի հիմունքներ

Անդամակցությունը հասարակական կազմակերպություններին
ՀՀ իրավաբանների միություն

Համակարգչի իմացություն
Word, Excell, Access, Internet

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն, Անգլերեն

(+374 60) 71-02-54
(ներքին 12-54)

Հայկ Սամսոնի Մարտիրոսյան

Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ | Իրավագիտության ֆակուլտետ - Պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Մ. Հ. Սամսոնի

Իրավաստեղծագործության հիմունքներ առարկայից | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2013, 88 էջ
 

Հոդված/Article

Հայկ Մարտիրոսյան

Իրավակազմավորման փուլի դերը նորմաստեղծման գործընթացում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2022 sp1, էջ 29-38 |

Հայկ Մարտիրոսյան

Նորմաստեղծման լեգիտիմության սոցիալական պայմանները | Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (92), Երևան, 2022, էջ 15-21 |

Հայկ Մարտիրոսյան

Հանրային վերահսկողության մեխանիզմները և հրապարակայնության սկզբունքի կիրառությունը նախաքննական մարմինների գործունեության նկատմամբ | Պետություն և իրավունք, N 2-3 (84-85), Երևան, 2019, էջեր 5-10 |

Հայկ Մարտիրոսյան

Հանրային կառավարման համակարգային հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 2(2) 2018, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2019, էջ 41-48 |

Հայկ Մարտիրոսյան

Հասարակական կարծիքի դերակատարումն իրավաստեղծ գործունեության բնագավառում | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 43-52 |
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը