Հովիկ Հարությունի Փանոսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1994 - 1999 թթ. Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Կենսաբանության ֆակուլտետ
1999 - 2002 թթ. ԵՊՀ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
2003 թ. կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, «Հայաստանի տարածքում գտնվող ջերմային և երկրաքիմիական անոմալիաներով տեղանքներից էքստրեմոֆիլ մանրէների մեկուսացումը և ուսումնասիրումը», Գ.00.07 «Մանրէաբանություն», ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտ
Գիտական կոչում
2011 թ., դոցենտ, ՀՀ ԲՈՀ

Պաշտոն
2011 թ-ից մինչ օրս, ԵՊՀ, Կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ,
2011 - 2015 թթ., Գավառի պետական համալսարանի (ԳՊՀ), Բնագիտության ֆակուլտետի կենսաբանության, էկոլոգիայի և առողջ ապրելակերպի ամբիոնի դոցենտ, ԳՊՀ պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձը
1999 - 2005 թթ. համատեղությամբ ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանության ինստիտուտի, Գեոռիսկ գիտահետազոտական ընկերության գիտաշխատող,
2002 - 2013 թթ. համատեղությամբ ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի գիտաշխատող,
2001 թ. համատեղությամբ ՀՀ ԳԱԱ Մանրէների ավանդադրման հանրապետական կենտրոնի գիտաշխատող,
2005 - 2011 թթ. ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ,
2005 թ. Նեապոլի Կենսամոլեկուլային քիմիայի ինստիտուտ (Իտալիա), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,
2007 թ-ից մինչ օրս, համատեղությամբ Գավառի պետական համալսարանի, Բնագիտության ֆակուլտետի կենսաբանության, էկոլոգիայի և առողջ ապրելակերպի ամբիոնի դոցենտ, ԳՊՀ պրոֆեսոր,
2008 - 2010 թթ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված N 470 թեմայի ղեկավար,
2009 թ. Բերգենի համալսարան (Նորվեգիա), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,
2009 թ. ՆեապոլիԿենսամոլեկուլային քիմիայի ինստիտուտ (Իտալիա), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,
2011 թ-ից մինչ օրս, ԵՊՀ մանրէաբանության, մանրէների և բույսերի կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ,
2012 թ. Նևադայի պետական համալասրան, ԼասՎեգաս (ԱՄՆ), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,
2013 թ. Բերգենի համալսարան (Նորվեգիա), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,
2013 թ. Մյունխենի Լյուդվիգ Մաքսիմիլիանի համալսարան (Գերմանիա), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,
2014 թ. Բերգենի համալսարան (Նորվեգիա), վերապատրաստում, գիտահետազոտական աշխատանք,

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ընդհանուր մանրէաբանություն (բակտերիաներ, արքեաներ, ֆագեր), պրոկարիոտների կարգաբանություն և ֆիլոգենեզ, Մանրէների Էկոլոգիա, Մանրէների կենսաքիմիա, Մոլեկուլային մանրէաբանություն, Մանրէների կենսատեխնոլոգիա,

Կարդացած դասընթացներ
Բակալավրիատ` Մանրէաբանություն և վիրուսաբանություն, Պրոկարիոտների կարգաբանություն,
Մագիստրատուրա` Մանրէների էկոլոգիա, Մոլեկուլային մանրէաբանություն,

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
Կրթական դրամաշնորհներ` 2010 - 2014 թթ. 159340 - TEMPUS - ES - TEMPUS - JPCR «Կիրառական կենսաբանություն» մագիստրոսական դրմաշնորհային ծրագրի մասնակից,
2011 - 2014 թթ. Բարձրագույն կրթության ոլորտում միջազգային համագործակցության նորվեգական կենտրոնի կողմից տրամադրվող CPEA - 2011 / 10081 դրամաշնորհ համակարգող,
2013 - 2014 թթ. Բարձրագույն կրթության ոլորտում միջազգային համագործակցության նորվեգական կենտրոնի կողմից տրամադրվող CPEALA - 2013 / 10107 դրամաշնորհ համակարգող,
2014 - 2015 թթ. Բարձրագույն կրթության ոլորտում միջազգային համագործակցության նորվեգական կենտրոնի կողմից տրամադրվող CPEALA- 2014 / 10068 դրամաշնորհ, համակարգող,
2014 - 2015 թթ. Բարձրագույն կրթության ոլորտում միջազգային համագործակցության նորվեգական կենտրոնի կողմից տրամադրվող CPEALA - 2014 / 10111 դրամաշնորհ, համահամակարգող,
Գիտահետազոտական դրամաշնորհներ 2004 և 2009 թթ. Կենսաքիմիական ընկերությունների եվրոպական ֆեդերացիայի կարճաժամկետ դրամաշնորհ, կրկնակի (FEBS Short - Term Fellowships),
2009թ. Մանրէաբանական ընկերությունների եվրոպական ֆեդերացիայի գիտահետազոտական դրամաշնորհ (FEMS Research Fellowship),
2008 - 2010 թթ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից հաստատված N 470 թեմա, թեմայի ղեկավար,
2011թ. Հայկական կրթության և գիտության ազգային հիմնադրամի (ANSEF) NS - microbio 2493 դրամաշնորհ,
2012թ. Գիտության և առաջատար տեխնոլոգիաների ազգային հիմնադրամի (ԳԱՏԱՀ/NFSAT) TFP - 12 - 05 դրամաշնորհ,
2012 - 2013 թթ. Գիտության և առաջատար տեխնոլոգիաների ազգային հիմնադրամի (ԳԱՏԱՀ/NFSAT) TFP-12-05 (շարունակություն) դրամաշնորհ
2013թ. DAAD Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայութան A/13/03781 դրամաշնորհ
2014թ. Հայկական կրթության և գիտության ազգային հիմնադրամի (ANSEF) NS-microbio 3362 դրամաշնորհ,
2015 թ-ից մինչ օրս Քաղաքացիական հետազոտությունների և մշակումների հիմնադրամը և Վրացական հետազոտությունների և մշակումների հիմնադրամի (CRDF Global & GRDF) տրամադրած # A60920 դրամաշնորհ, համաղեկավար
Ճանապարհորդական դրամաշնորհներ` 2006թ. Էքստրեմոֆիլների միջազգային ընկերության (ISE),
2006թ. Գիտության և առաջատար տեխնոլոգիաների ազգային հիմնադրամի (ԳԱՏԱՀ/NFSAT),
2006, 2007, 2010 թթ. Կենսաքիմիական ընկերությունների եվրոպական ֆեդերացիա (FEBS),
2008թ. Մանրէաբանական ընկերությունների միջազգային միություն (IUMS),
2008թ. Ստորգետնյա մանրէաբանների միջազգային միություն (ISSM),
2009, 2010 թթ. Մանրէաբանական ընկերությունների եվրոպական ֆեդերացիա (FEMS),
2010թ. Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնադրամ,

Անդամակցություն
2004 թ-ից մինչ օրս Կենսաքիմիկոսների հայկական ասոցիացիա (FEBS-ի մշտական անդամ),
2006 թ-ից մինչ օրս Կենսատեխնոլոգիական հայկական ասոցիացիա,
2007 թ-ից մինչ օրս Մանրէաբանների հայկական ասոցիացիա (FEMS - ի լիիրավ անդամ),
2011 - 2014 թթ. ՀՀ Գիտության կոմիտեի փորձագետ,
2012 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ Կենսաբանության ֆակուլտետի գիտխորհրդի անդամ,
2012 թ–ից մինչ օրս Մանէաբանություն մասնագիտությունով որակավորման քննական հանձնաժողովի անդամ

Պարգևներ
1998թ. ՀՕՖ-ի գերազանցության պարգև
2007թ. Հ. Բունիաթյանի 100-ամյակին նվիրված Երիտասարդ գիտնականների գիտաժողովի առաջին կարգի դիպլոմ
2014թ. Շնորհակալագիր «Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա» ՀԿ գործունեությանը օժանդակելու և կազմակերպչական աշխատանքներում ակտիվորեն ներգրավվելու համար
2014թ. Պատվոգիր երկարատև անբասիր աշխատանքի, համալսարանական կրթության և գիտության ոլորտում ձեռքբերումների, երիտասարդ մասնագետների պատրաստման գործում ունեցած ավանդի համար և ԵՊՀ հիմնադրման 95 - ամյակի կապակցությամբ

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն

Հովիկ Հարությունի Փանոսյան

Դոցենտ | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Փանոսյան, Ա. Մարգարյան, Ի. Բազուկյան, Ա. Թռչունյան

Մոլեկուլային մանրէաբանության լաբորատոր աշխատանքներ | ԵՊՀ հրատ., 2020, 120 էջ, Հայաստան

Panosyan H., Margaryan A.

Thermostable α-amylase produced by Anoxibacillusflavitermus K103 isolated from an Armenian geothermal spring | FEBS Journal 281 (Suppl 1), 673p.

Թռչունյան Ա. Հ., Փանոսյան Հ. Հ., Բազուկյան Ի. Լ., Մարգարյան Ա. Ա., Պոպով Յու.Գ.

Մանրէաբանության լաբորատոր աշխատանքներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 316 էջ

Փանոսյան Հ. Հ.

Մոլեկուլային գենետիկական մեթոդների կիրառությունը մանրէների համակեցությունների ուսումնասիրության մեջ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 48 էջ
 

Հոդված/Article

H. Panosyan, A. Margaryan, A. Saghatelyan, N.-K. Birkeland

Microbial Diversity of Terrestrial Geothermal Springs in Armenia and Nagorno-Karabakh: A Review | Microorganisms, 2021, N 9 (7), 1473

H. Panosyan, R. Sargsyan, A. Gasparyan, G. Tadevosyan

Antimicrobial and antioxidant potentials of non-cytotoxic extracts of corticolous lichens sampled in Armenia | AMB Express, 2021, N 11 (110), p. 1-11

H. Panosyan, H. Jiang, J.Huang, L. Li, L. Huang, M. Manzoor, J. Yang, G. Wu, X. Sun, B. Wang, D. Egamberdieva, N.-K. Birkeland, Z. Zhu, W. Li

Onshore soil microbes and endophytes respond differently to geochemical and mineralogical changes in the Aral Sea | Science of the Total Environment, 2021, 765, 142675

H. Panosyan, A. Trchounian, A. Saghatelyan, N.-K. Birkeland

Characteristics of DNA polymerase I from an extreme thermophile | Thermus scotoductus strain K1, Microbiologyopen, 2021, N 10, e1149

H. Panosyan, A. Margaryan, N.-K. Birkeland

Anoxybacillus Karvacharensis sp. nov., a novel thermophilic bacterium isolated from the Karvachar geothermal spring in Nagorno-Karabakh | International Journal of Systematic And Evolutionary Microbiology, 2021, N 71, 9 pages
1   2   3   4   5   6   7   8   19  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Hovik Panosyan

Metabolic diversity of extremophiles | Microbial biodiversity and biotechnology. 2019, p. 4 |

Razmik Sargsyan, Hovik Panosyan, Armen Trchounian

Antimicrobial and antioxidant activity of some corticolous lichens sampled in Armenia | FEBS advanced lecture course: Current Advances in Pathogen Research, 2019, pp. 30-31 |

Panosyan Hovik, Azaryan Ani, Birkeland Nils-Kare

Microbiome structure of Karvachar (Nagorno-Karabakh) geothermal spring | 17th International Symposium on Microbial Ecology ISME17. 2018, p. 748 |

Armine Margaryan, Hovik Panosyan, Armen Trchounian, Nils-Kare Birkeland

Microbial community of Armenian mining areas, their heavy metal resistance and th role in bioremediation | Extremophiles: From Biology To Biotechnology. 2018, p. 16 |

Poghosyan Heghine, Panosyan Hovik, Trchounian Armen

Production of carotenoids of thermus scotoductus K1 at different growth conditions and investigation of their biological peculiarities | Extremophiles: From Biology to Biotechnology. 2018, p. 18 |
1   2   3   4   5   6   7   8   16  |  Տեսնել բոլորը