Աստղիկ Ալբերտի Կարապետյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի բակալավրիատ (1998 - 2002 թթ.)
Մագիստրատուրա (2002 - 2004 թթ.)
ԵՊՀ ասպիրանտուրա (2004 - 2008 թթ.)

Աշխատանքային փորձ
2007 թ-ից մինչ օրս ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
«Գրաբար», «Հայոց լեզվի պատմություն», «Հայ բարբառագիտություն»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գրաբար, հայոց լեզվի պատմություն, միջին հայերենի բառապաշար

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Աստղիկ Ալբերտի Կարապետյան

Դասախոս | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց ­լեզվի պատմության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Պողոսյան Ն. Բ., Կարապետյան Ա. Ա., Սարգսյան Լ. Հ.

Գրաբարի շտեմարան | Հեղինակային հրատ.: 2017թ․, 72 էջ, Հայաստան, Երևան

Ա. Կարապետյան

Արաբական փոխառությունները Ամիրդովլաթ Ամասիացու «Օգուտ բժշկութեան» աշխատության մեջ | Կանթեղ, 2010, N3

Ա. Ա. Կարապետյան

Ամիրդովլաթ Ամասիացու բժշկագիտական ժառանգության շուրջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (120), Երևան 2006թ., էջ 148-155 |

Ա. Կարապետյան

Ամիրդովլաթ Ամասիացու բժշկագիտական ժառանգության շուրջ | ԲԵՀ, 2006, N 3