Կարեն Ալեքսանդրի Քեռյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2001-2005 թթ., Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, բակալավր
2005-2007թթ., Մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, մագիստրատուրա
2007-2009թթ., Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, Երևանի պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճան
Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր
Դոկտորական թեզ` «Բազիսության, զուգամիտության և միակության հարցեր օրթոգոնալ սպլայնների համակարգերի համար», Երևանի պետական համալսարան, 2018թ.

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ 050 մասնագիտական խորհրդի անդամ

Աշխատանքային փորձ
2021թ.-ից առ այսօր ԲՈԿ նախագահ
2013թ.-ից առ այսօր - Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ասիստենտ
2009թ.-ից առ այսօր - ԵՊՀ Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի ասիստենտ
2008–2009թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկական անալիզի և ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող/ված դասընթացներ
Մաթեմատիկական անալիզ
Չափի տեսություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Օրթոգոնալ շարքեր
Հարմոնիկ անալիզ
Ֆրեյմներ

Պարգևներ
ՀՀ նախագահի մրցանակ - 2018

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Կարեն Ալեքսանդրի Քեռյան

Ասիստենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ֆունկցիաների տեսության և դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

K. Keryan, A. Khachatryan

A Uniqueness theorem for Franklin series | J. Contemp. Math. Analysis, 55 (2020), no. 3, 166-178

G. Gevorkyan, K. Keryan, M. Poghosyan

Convergence To Infinity For Orthonormal Spline Series | Acta Mathematica Hungarica, 2020, N 162 (2), p. 604-617

K. Keryan, M. Passenbrunner

Unconditionality of periodic orthonormal spline systems in Lp | Studia Mathematica. 2019, 248, no. 1, pp. 57-91

Karen Keryan, Mamikon Ginovyan

Reconstruction of martingales and applications to multiple Haar series | Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica. 2018, 55 , no. 4, pp. 542–558

K. Keryan

Orthonormal spline systems on R with zero means as bases in H^1(R) | Analysis Mathematica. 2017, 43 (4), pp. 581-601
1   2   3   4   5   6  |  Տեսնել բոլորը