Կարեն Արմենի Թռչունյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2005 - 2011 թթ. Երևանի պետական համալսարան, կենսաբանության ֆակուլտետ, կենսաֆիզիկոս
1995 - 2005 թթ. դպրոց N8, Երևան

Գիտական աստիճան
Գ.00.02 Կենսաֆիզիկա և Գ.00.14 Կենսատեխնոլոգիա կ.գ.թ. - 2013 թ
Գ.00.04 Կենսաքիմիա կ.գ.դ. - 2017 թ

Գիտական կոչում
2019 թ. դոցենտ ՀՀ ԲՈԿ
2021 թ․-ից պրոֆեսոր

Աշխատանքային փորձ
2019 թ. դոցենտ Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլգիայի ամբիոն
2015 - 2019 թթ. ասիստենտ Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլգիայի ամբիոն
2015 թ-ից առ այսօր գիտաշխատող Կենսաբանության գ/հ ինստիտուտի մանրէաբանության, կենսաէներգետիկայի և կենսատեխնոլոգիայի լաբորատորիա
2011 - 2015 թթ. կրտսեր գիտաշխատող
2011 - 2013 թթ. Ասպիրանտ ԵՊՀ կենսաֆիզիկայի ամբիոն

Վերապատրաստումներ
2010 թ. Գործուղում Հալլե-Վիտենբերգի Մարթին Լյութերի համալսարան (պրոֆ. Գ. Սովերս), Հալլե, Գերմանիա
2012 թ. Գործուղում Վագենինգենի համալսարան (պրոֆ. Ա. Ստամս), Վագենինգեն, Նիդեռլանդներ

Գիտական հետաքրքրություների շրջանակը
Կենսաքիմիա, կենսատեխնոլոգիա, կենսաֆիզիկա, կենսաէներգետիկա, մանրէաբանություն

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2014, 2012, 2008: EBEC-2014 (FEMS գիտաժոցովի դրամաշնորհ) EBEC-2012 և EBEC-2008 դրամաշնորհներ
2013, 2011։ 5th և 4th FEMS գիտաժողովների դրամաշնորհներ
2013, 2010 թթ. 38th և 35th FEBS գիտաժողովների դրամաշնորհներ
2012 թ. FEBS-ի երիտասարդ գիտնականների ծրագիր (YSP)/ Երիտասարդ գիտնականների 12-րդ գիտաժողովի դրամաշնորհ
2012 թ. FEMS-ի հետազոտական դրամաշնորհ Վագենինգենի համալսարանում ուսուցման համար 2012-1, Վագենինգեն, Նիդերլանդներ
2011 թ. «Առեքսիմբանկ-Գազպրոմբանկ» կրթաթոշակ, Երևան, Հայաստան
2010 թ. FEBS-ի ամառային հետազոտական դրամաշնորհ, Հալլե-Վիտենբերգի Մարթին Լյութերի համալսարան, Հալլե, Գերմանիա
2009, 2007 թթ. Հայ օգնության ֆոնդի (ՀՕՖ) կրթական դրամաշնորհ
2007 - 2011 թթ. ԵՊՀ, ակադ. Լ. Օրբելու անվ. Կրթաթոշակ
2011, 2008 թթ. Գալուստ Գյուլբենկյանի հիմնադրամի (Պորտուգալիա) դրամաշնորհներ
2011 թ. 8th EBSA գիտաժողովի դրամաշնորհ

Անդամակցություն (մասնակցություն խորհուրդներին, խմբագրական կոլեգիաներին)
2010 թ-ից այսօր Եվրոպական Մանրէաբանական ընկերության ֆեդերացիայի անդամ FEMS
2010 թ-ից այսօր Մանրէաբանության ամերիկյան ընկերություն
2009-այսօր: Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա
2008-այսօր: Կենսաքիմիկոսների ընկերություն
2008-այսօր: ԱՄՆ Կենսաֆիզիկական ընկերություն
2007-այսօր: Կենսաֆիզիկական համահայկական ասոցիացիա

Պարգևներ
2013 թ. Կենսաբանության ոլոտտում մինչև 35 տարեկան երիտասադդ գիտնականների ՀՀ ԳԱԱ 70-ամյակին նվիրված «Ակադեմիա» մրցույթի հաղթող
2005, 2004, 2003 թթ. Հանրապետական Կենսաբանության օլիմպիադայի հաղթող (Առաջին տեղի մրցանակ), Հայաստան
2005, 2004, 2003 թթ. Կենսաբանության օլիմպիադայի հաղթող (Առաջին տեղի մրցանակ), Երևան, Հայաստան
2005 թ. ՀՀ Գիտության և Կրթության Նախարարության հավաստագիր գերազանց ուսուցման համար

Լեզուներ
Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն, Գերմաներեն

K.Trchounian@ysu.am

Կարեն Արմենի Թռչունյան

Պրոֆեսոր | Կենսաբանության ֆակուլտետ - Կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Կարեն Թռչունյան, Հ. Գևորգյան, Լ. Կարապետյան

Մանրէների կենսաքիմիա և կենսատեխնոլոգիա. լաբորատոր աշխատանքներ | ԵՊՀ հրատ., 2021, 130 էջ
 

Հոդված/Article

Ա․ Հ․ Շիրվանյան, Ս․ Ն․ Միրզոյան, Կ․ Ա․ Թռչունյան

Saccharomyces cerevisiae խմորասնկերի աճի պարամետրերի առանձնահատկություններն աճման տարբեր պայմաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 255-265 |

Ս. Ս․ Բլբուլյան, Ս․ Ն․ Միրզոյան, Կ․ Ա․ Թռչունյան, Ա․ Ա․ Փոլադյան

Կենսազանգվածի և կենսաջրածնի արտադրությունը Escherichia coli մանրէներում մսի արտադրության և եգիպտացորնի լիգնոցելյուլոզային թափոնների խառնուրդի յուրացման պայմաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 224-231 |

Հ․ Խ․ Գևորգյան, Ա․ Վ․ Վասիլյան, Կ․ Ա․ Թռչունյան

Պրոտոնային ԱԵՖազի մենահատուկ արգելակիչ N,N’-դիցիկլոհեքսիլկարբոդիիմիդի և արտաքին մրջնաթթվի տարբեր կոնցենտրացիաների դերը E. coli-ի աճման գործընթացում ածխածնի խառն աղբյուրների խմորման և տարբեր pH-ի պայմաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 67-74 |

L. Vanyan, H. Gevorgyan, H. Petrosyan, A. Trchounian, K. Trchounian

Industrial Waste-Based Hydrogen Production Technology: The Profitability for Industrial Waste Generators | Վերականգնվող և մաքուր էներգիայի 7-րդ միջազգային համաժողովի նյութեր, 2021, թիվ 7, էջ 56-59

A.Vassilian, H. Gevorgyan, S. Khalatyan, K. Trchounian

The role of Escherichia coli FhlA transcriptional activator in generation of proton motive force and FOF1-ATPase activity at pH 7.5 | IUBMB Life (International Union of Biochemistry and Molecular Biology Life), 2021, N 73, p. 883-892
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

H. Gevorgyan, K. Trchounian

Influence of Biohydrogen Production on the Ratio of Generated Acids And Regulation of Δph in E. Coli During Fermentation of Mixed Carbon Sources at pH 7.5 | TUBA World Conference on Energy Science and Technology, 08-12.08.2021, p. 177-178, Turkey

S. Khalatyan, H. Gevorgyan, K. Trchounian

The Role of FhlA Regulatory Protein in Escherichia coli ATPase Activity at pH 5.5 During Fermentation of Mixed Carbon Sources | World Microbe Forum, 20-24.06.2021, 2033, USA

H. Gevorgyan, K. Trchounian

The Role of Molecular Hydrogen Generation in the Metabolic Flux During Co-utilization of Mixed Carbon Sources in Escherichia coli at pH 6.5 | World Microbe Forum, 20-24.06.2021, 2029, USA

H. Gevorgyan, K. Trchounian

The Role of Hydrogenases on the Interplay Between Potassium Transport System and FOF1-ATPase During the Co-fermentation of Mixed Carbon Sources in E. coli at pH 7.5 | World Microbe Forum, 20-24.06.2021, 1521, USA

H. Gevorgyan, A. Poladyan, K. Trchounian

The role of formate neutralization and molecular hydrogen generation in the metabolic flux in Escherichia coli during fermentation of mixed carbon sources | XI International Scientific Conference «Microbial biotechnologies: fundamental and applied aspects», 07-11.06.2021, p. 12-13, Belarus
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  Տեսնել բոլորը