Կարեն Շիրազի Եղոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2005 - 2006 թթ. Շվեդիայի թագավորական Տեխնոլոգիական Ինստիտուտ,
«Հողային ռեսուրսների կառավարում» մագիստրոսական ծրագիր
1995 - 1998 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, «Տնտեաագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտացում
1990 - 1995 թթ. ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտական կիբեռնետիկա» մասնագիտություն

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից առ այսօր` ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի փոխդեկան, Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ
1999 - 2008 թթ. Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասիստենտ
2003 - 2004 թթ. Եվրոպական հանձնաժողովի «Հողային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում» կրկնակման ծրագրի կոորդինատոր
2003 թ. Համաշխարհային Բանկի «ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի համակարգի ծախսերի վերականգնման ռազմավարության» մշակման ազգային փորձագետների խմբի ղեկավար
2002 - 2003 թթ.` Շվեյցարիայի Զարգացման Միջազգային Գործակալության «Հայ-շվեյցարական տեխնիկական համագործակցության ծրագրի» կոորդինատոր
2000 - 2001 թթ` ԱՄՆ ՄԶԳ «Անշարժ գույքի գրանցում» ծրագրի օրենսդրական բարեփոխումների գծով ազգային փորձագետ
1997 - 1998 թթ.` «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ Միջազգային գործառնությունների բաժնի պետ

Դասավանդվող դասընթացներ
Միկրոտնտեսագիտություն, Մակրոտնտեսագիտություն, Անշարժ գույքի գնահատում, Տնտեսագիտություն (II մակարդակ), Ակտիվների գնահատում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Անշարժ գույքի գնահատում և կառավարում,
բանկային մենեջմենթ,
պետական տնտեսական քաղաքականություն,
տնտեսագիտամաթմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - ազատ, ֆրանսերեն - լավ


k.yeghoyan@ysu.am

Կարեն Շիրազի Եղոյան

Դեկանի տեղակալ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Եղոյան Կ., Գաբրիելյան Վ., Ստեփանյան Ա.

ՀՀ հողօգտագործման որոշ հիմնախնդիրներ | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 34-54 |

Եղոյան Կ. Շ.

Անշարժ գույքի կառավարման կատարելագործման որոշ ասպեկտներ | «ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի Տարեգիրք-2011», Երևան 2011թ., ԵՊՀ հրատ.12էջ

Հ. Մարզպանյան, Գ. Սիրոյան , Կ. Եղոյան

ՀՀ բնակչության միգրացիոն հոսքերի գործոնները և միտումները. Ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքներ | Տեղեկատվական տեխնոլո¬գիաներ և կառավարում -4» գիտական հոդվածների ժողովածու, էջ 122-130, Երևան 2007թ.

K. Yeghoyan

Alternative Solutions for the Further Development of the System of Real Property Registration and Cadastre in Armenia | Proceedings of International Land Policy Workshop. Royal Institute of Technology,p.20-25. Stockholm-2006

Եղոյան Կ. Շ.

«Գնահատման տեսության կիրառություններ» մագիստրական դասընթացի ուսումնական ծրագիր | Տնտեսագիտության‎‎ ֆակուլտետի մագիստրա¬տուրայի կրթական ծրագիր,էջ 74-76, Երևան 2004թ
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը