Կարինե Ռուբենի Ավետիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1984-1994թթ․ N188 միջնակարգ դպրոց, գերազանցության ատեստատ, Ոսկե մեդալ
1994-1999թթ.Երևանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, որակավորումը` տնտեսագետ
Մասնագիտացումը` միջազգային տնտեսագիտություն, Գերազանցության դիպլոմ
1999-2003 թթ. Ասպիրանտ, ՀՀ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությանը կից Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
Տնտեսագիտության թեկնածու
Ատենախոսության թեման՝ «Մարդկային կապիտալի զարգացման և վերարտադրության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում», 2004թ., ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի 015 մասնագիտական խորհուրդ

Գիտական կոչում
Դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
Հիմնական աշխատանք
1999-2007թթ.
Երևանի պետական համալսարան, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ
Դասախոս
Դասավանդվող առարկաները՝ Տնտեսագիտության տեսություն, Տնտեսագիտական մտքի պատմություն, Մարդկային կապիտալի տեսություն, Մարդկային զարգացման տեսություն:
2007-2016թթ.
Երևանի պետական համալսարան, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Ակտուարական մաթեմատիկայի և ռիսկերի կառավարման ամբիոն
Ամբիոնի վարիչ
01.03.2017-06.06.2017
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն
Վերլուծական կենտրոնի ղեկավար
06.06.2017-27.04.2018
ՀՀ Կառավարություն
Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ
27.04.2018- 06.06.2019
ՀՀ նախագահի աշխատակազմ
Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ
01.06.2020-15.02.2021
ՀՀ Պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ ՊՆ զինծառայողների առողջապահական, սոցիալական պաշտպանության և վետերանների հարցերով գլխավոր վարչության պետի տեղակալ
2022- առ այսօր
Երևանի պետական համալսարան, Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ
Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոն
Ամբիոնի վարիչ
Համատեղությամբ այլ աշխատանք
2006-2011թթ.
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի Տուրիզմի և գովազդի ֆակուլտետ
Դասախոս
2005-2007թթ., 2011-2012թթ.
ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն
Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն (ԱՖԾԿԿ)
Գնումների մասնագետ (2005-2007թթ.), գլխավոր մասնագետ (2011-2012թթ.)
2010-2011թթ., 2012-2013թթ., 2021- առ այսօր
Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամ
Ծրագրի համակարգող, Խորհրդատու

Պարգևներ
Երևանի պետական համալսարանի պատվոգրեր (2009թ. և 2014թ.)
Երևանի պետական համալսարանի մեդալ (2016թ.)

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն (մայրենի), հայերեն (մայրենի), անգլերեն (վարժ), արաբերեն (սկսնակ մակարդակ), իտալերեն (սկսնակ մակարդակ)

Կարինե Ռուբենի Ավետիսյան

Ամբիոնի վարիչ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկայի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան, Ռ. Եգանյան, Ա. Խառատյան, Կ. Ավետիսյան, Մ. Եղիազարյան, Ա. Մարտիրոսյան, Գ. Սիրոյան, Հ. Մկրտչյան

ՀՀ աշխատաշուկայի վերլուծություն | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2010թ., 199 էջ:

Գալստյան Գ.Ս., Մարտիրոսյան Ա.Ռ., Եղիազարյան Մ.Ռ., Հակոբջանյան Ա.Հ., Մարգարյան Հ.Գ., Ավետիսյան Կ.Ռ., Ներսիսյան Ա.Ռ.

Տնտեսագիտական մտքի պատմություն | Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009, 170 էջ

Ա. Ռ. Մարտիրոսյան, Մ. Ռ. Եղիազարյան, Կ. Ռ. Ավետիսյան, Հ. Ն. Գալստյան, Հ. Վ. Մկրտչյան, Հ. Գ. Մարգարյան, Ֆ. Գ. Գաբրիելյան

Տնտեսագիտության ներածություն | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., 132 էջ

Կ.Ռ.Ավետիսյան

Մարդկային զարգացման հիմունքներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մագիստրանտների համար, «Նշանակ» ՍՊԸ, Երևան, 2008
 

Հոդված/Article

Ռուբեն Գևորգյան, Վարսենիկ Սարգսյան, Կարինե Ավետիսյան, Կարինե Մինասյան

Թվային փոխակերպումների զարգացման միտումները ՀՀ-ում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2022 № 3 (39), էջ 92-101 |

Karine Avetisyan

Optimal allocation of pension funds and risk budgeting | ALTERNATIVE quarterly academic journal, Economy and Management #2, April-June, Yerevan, 2022

К.Аветисян, А.Мартиросян

Трактовка рабочей силы в условиях трансформации институциональной среды | МАНЭБ Том 12, N4, Санкт-Петербург, Подготовлен армянским отделением МАНЭБ, Ереван 2007г.

Կ.Ավետիսյան, Ա.Արզումանյան

Մարդը սոցիալ-տնտեսագիտական ժամանակակից գրականության մեջ | Հայսատան Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, 2005, Երևան, # 8-9

Գ. Ա. Ղարիբյան , Կ. Ռ. Ավետիսյան

Մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորումը և զարգացումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 37-42 |