Կարինե Վլադիկի Քոչունց
Կենսագրություն
Կրթություն
1995-1999 Երևանի Պետական Համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (բակալավրիատ)
1999-2001 Երևանի Պետական Համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ (մագիստրատուրա)
2001-2005 Երևանի Պետական Համալսարան, անգլիական բանասիրության ամբիոն (ասպիրանտուրա)

Գիտական աստիճան
2007, մայիս Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, տրված Երևանի Պետական Համալսարանի մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ Բարձրագույն Որակավորման հանձնաժողովի հաստատումով:

Մասնագիտական փորձ
2007- դասախոս ԵՊՀ, անգլիական բանասիրության ամբիոն

Մասնագիտական հետաքրքրություն
Տեսական քերականություն, շարահյուսական ոճաբանություն

Մասնագիտական անդամակցություն
AASE –ի անդամ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Կարինե Վլադիկի Քոչունց

Ասիստենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

К. Кочунц

Синтактико-стилистические особенности текста психологического романа | “Лусакн”, Ереван, 2013
 

Հոդված/Article

Կարինե Քոչունց

Հոգեբանական վեպի ծագումն ու զարգացումը | «Կանթեղ» գիտ. հոդվ., ժողովածու, Երևան, 2013

Կարինե Քոչունց, Անի Ալոյան

Մերժման միջոցները անգլերան դիսկուրսում | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (15), Երևան, 2013, 3-13

Կարինե Քոչունց

Վիճակի կարգը անգլերենում | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, 2013, 48-51

Kochunts K., Aloyan A.

On ways of expressing refusal in English discourse | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, N15, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 3 - 13 |

Կարինե Քոչունց

Գենդեր և տեքստ | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Երևան, 2012, 81-86
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը