Կարինե Ռաֆայելի Գրիգորյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Բարձրագույն

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական - «Դիալկիլսուլֆօքսիդների լուծույթների ֆիզիկաքիմիական առանձնահատկությունները և նրանց փոխազդեցությունը ամինաթթուների և ամիդների հետ», 1991 թ., ԵՊՀ
Դոկտորական - «Կենսամակրոմոլեկուլների (սպիտակուցներ, ԴՆԹ, լիպոսոմներ) և դիալկիլսուլֆօքսիդների ու դրանց պլատինային կոմպլեքսների միջև փոխազդեցությունների ֆիզիկաքիմիական ուսումնասիրությունը», 2010 թ., ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
2022 թ-ից քիմիայի գիտահետազոտական կենտրոնի, ֆիզիկական քիմիայի լաբորատորիայի վարիչ
2008 - 2021 թթ. ԵՊՀ քիմիական և կենսաբանական համակարգերի ֆիզիկաքիմիական հետազոտությունների բազային լաբորատորիա-ավագ գիտաշխատող
2016 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, պրոֆեսոր
2004 - 2016 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, դոցենտ,
2000 - 2004 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, ասիստենտ,
1988 - 2000 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, ավագ լաբորանտ,
1981 - 1988 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, լաբորանտ,
1976 - 1981 թթ. ԵՊՀ, քիմիայի ֆակուլտետ, պրեպարատոր,
1975 - 1976 թթ. լաբորանտ «Ագատ» ԳՀԻ

Կարդացվող դասընթացներ
սննդի տեխնոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
ֆիզիկական քիմիա, կենսաֆիզիկական քիմիա, կենսաբժշկական ֆիզիկական քիմիա, կենսաբանական մոլեկուլների բնափոխում և կոմպլեքսագոյացում, սննդի տեխնոլոգիա, հակաօքսիդիչներ, ճառագայթապաշտպանիչ նյութեր

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
 • 2021 թ. 21T-1D245 «Պոլիֆենոլ-դիալկիլսուլֆօքսիդ հա¬մա¬կարգերի հակաօքսիդիչ և ճառագայթապաշտպանիչ հատկությունների ուսումնասիրությունը» դրամաշնորհ, ղեկավար
 • 2010 - 2013 թթ. Գերմանիայի Դաշնության Գիտության և Կրթության Նախարարության BMBF/ARM դրամաշնորհ, Մասնակից
 • 2003 - 2004 թթ. Առաջատար Տեխնոլոգիաների Ազգային Հիմնադրամ, CH 103-02/CRDF 12033, «Նոր ֆոտոնիկ նյութեր պոլիուրեատների հիման վրա», հետազոտող,
 • 1999 - 2002 թթ. Միջազգային Գիտատեխնիկական Կենտրոն, A-199, «Դիալկիլսուլֆօքսիդների կառուցվածքը, ռեակցիոնունակությունը և կիրառությունը», հետազոտող:

  Լեզուներ
  Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

  Մասնագիտական անդամակցություն
  2019 թ․-ից ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվ․ քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ
  2019 թ․-ից ֆիզիկական քիմիա (Բ․00․04) մասնագիտության գիտական աստիճաններ շնորհող մասնագիտական խորհրդի անդամ,
  2018 թ․-ից քիմիայի ֆակուլտետի մեթոդ խորհրդի նախագահ
  2015 թ․-ից քիմիայի ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ
  2015 թ․-ից առ այսօր Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy ամսագրի գրախոս

  Պարգևներ
  2018 թ. ԵՊՀ ոսկե մեդալ
  2014 թ. ԵՊՀ շնորհակալագիր
  2009 թ. ԵՊՀ պատվոգիր
  1988 թ. Երիտասարդ գիտնականների լավագույն աշխատանքի համար

  kara@ysu.am
 • Կարինե Ռաֆայելի Գրիգորյան

  Պրոֆեսոր | Քիմիայի ֆակուլտետ - Ֆիզիկական եւ կոլոիդների քիմիայի ամբիոն
   
   

  Գիրք/Book

  Կ․Ռ․Գրիգորյան

  Սննդարտադրական տեխնոլոգիաներ | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 209էջ

  Կարինե Գրիգորյան

  Սննդարտադրական տեխնոլոգիաներ | Կ․Ռ․Գրիգորյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2020, 209 էջ

  Գրիգորյան Կ. Ռ., Մարտիրյան Ա. Ի.

  Սննդի անվտանգության, սննդի քիմիայի և սննդարտադրական տեխնոլոգիաների անգլերեն-հայերեն-ռուսերեն տերմինաբանական համառոտ բառարան | ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 70 էջ

  Շ. Ա. Մարգարյան, Կ. Ռ. Գրիգորյան

  Մոլեկուլային ֆլուորեսցենցիայի հիմունքները | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2017թ․, 132 էջ

  Կ. Ռ. Գրիգորյան

  Ֆլուորեսցենտային սպեկտրոսկոպիայի մեթոդների կիրառությունը կենսամոլեկուլների ուսումնասիրման համար | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, 36 էջ
   

  Հոդված/Article

  Կ. Ռ. Գրիգորյան, Հ. Ա. Շիլաջյան, Ռ. Գ. Հարությունյան

  L-Թիրոզինի մոլեկուլային փոխազդեցությունները դիմեթիլսուլֆօքսիդի ջրային լուծույթներում: Մաս 1. Էլեկտրոնային կլանման և ֆլուորեսցենտային սպեկտրոսկոպիական ուսումնասիրություններ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2023, հ. 57, #1, էջ 1-7 |

  Կ. Ռ. Գրիգորյան, Հ. Ա. Շիլաջյան, Ի․ Լ․ Ալեքսանյան, Լ․ Պ․ Համբարձումյան, Հ․ Հ․ Հովհաննիսյան

  Արյան պլազմայի ալբումինի 4-հիդրօքսի-2-մեթիլքինոլինի հետ փոխազդեցության ֆլյուորեսցենտային ուսումնասիրությունը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2022, հ. 56, #2, էջ 100-107 |

  Կ. Ռ. Գրիգորյան, Հ. Ա. Շիլաջյան, Ի․ Լ․ Ալեքսանյան, Զ․ Լ․ Գրիգորյան, Լ․ Պ․ Համբարձումյան

  Դիմեթիլսուլֆօքսիդի ազդեցությունը որոշ 4-հիդրօքսիխինոլինների ֆլուորեսցենտային հատկությունների վրա | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #2, էջ 112-117 |

  K. Grigoryan, H. Shilajyan, I. Aleksanyan, Z. Grigoryan, L. Hambardzumyan

  The Effect of Dimethylsulfoxide on the Fluorescence Properties of Some 4-Hydroxyquinolines | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, Vol. 55, N 2 (255), p. 112-117

  Կ. Ռ. Գրիգորյան, Հ. Ա. Շիլաջյան, Վ. Ա. Հովհաննիսյան

  Bovine serum albumin fluorescence quenching by tannic acid in dimethylsulfoxide containing solutions (Ցուլի շիճուկային ալբումինի ֆլուորեսցենցիայի մարումը դաբաղաթթվի ներկայությամբ դիմեթիլսուլֆօքսիդ պարունակող լուծույթներում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 99-104 |
  1   2   3   4   5   6   7   8   10  |  Տեսնել բոլորը
   

  Թեզիս/Thesis

  К. Григорян, А. Шиладжян, В. Оганисян

  Флуоресценция комплексов альбумин-танин в смешанных растворителях вода-диметилсульфоксид | XVII Международная конференция «Спектроскопия координационных соединений», 10-13.09.2020, с. 123-124, Россия

  Григорян К. Р., Шиладжян А. А., Затикян А. Л.

  Термическая денатурация бычьего сывороточного альбумина в растворах вода – диметилсульфоксид в присутствии LiCl И LiClO4 | Кластер конференций 2018: XIII Международная научная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах» X Международная научная конференция. «Кинетика и механизм кристаллизации.», 2018, стр. 230

  Григорян К. Р., Шиладжян А. А.

  Спектральнные исследования взаимодействия галловой и дубильной кислот с миоглобином | Седьмая Международная научная конференция “ХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА”. 2017, стр. 80-81

  А. Л. Затикян, К. Р. Григорян

  Теоретические исследования межмолекулярных взаимодействий водных растворов галловой кислоты | 27th International Chugaev Conference on Coordination Chemistry and 4th Conference-School for Young Researchers “Physicochemical Methods in Coordination Chemistry”. 2017, p. 196

  L. S. Sargsyan, K. R. Grigoryan, A. L. Zatikyan

  Experimetnal and theoretical studies on competetive interactions in gallic acid – water system | IV International Conference “Current problems of chemical physics”. 2015, p. 204-205 |
  1   2   3  |  Տեսնել բոլորը