ԿԵՏԻ ԳՈՒՐԳԵՆԻ ԱԶԱՐՅԱՆ
Կենսագրություն
Ծնվել է 1938թ․ մարտի 15-ին, ծառայողի ընտանիքում։ Արծաթե մեդալով ավարտել է Պուշկինի անվան դպրոցը և ընդունվել է ԵՊՀ-ի Կենսաբանության բաժինը։ 1960-1962թթ․ աշխատել Խաղողագործության, Գինեգործության և Պտղաբուծության ինստիտուտում: 1964-1968 թթ. իր թեկնածույական ատենախոսության վրա է աշխատել ԵՊՀ-ի ասպիրանտուրայում: Փորձերի մի մասը կատարել է Կ․Ա․ Տիմիրյազեվի անվան Բույսերի ֆիզիոլոգիայի Ինստիտուտում, ակադեմիկոս Մ․ Խ․ Չայլախյանի ղեկավարությամբ։ 1968 թվականից Կ․ Ազարյանը դառնում է ԵՊՀ-ի Բույսերի Ֆիզիոլոգիայի և Անատոմիայի ամբիոնի աշխատող, իսկ 1971թ․ ստանալով կ․գ․թ․ կոչումը, սկսում է դասավանդել և շարունակում է իր գիտահետոզատական ուսումնասիրությունները։ 1971 թ․ նա ստանում է դոցենտի կոչում։ Կ. Ազարյանը մինչև իր կյանքի վերջին օրերը շարունակել է գիտական աշխատանքը՝ տարբեր գիտահետոզատական խմբերի հետ գործակցելով: Վախճանվել է 2022 թ.-ին:

ԿԵՏԻ ԳՈՒՐԳԵՆԻ ԱԶԱՐՅԱՆ

 
 

Հոդված/Article

К. Г. Азарян, Л. М. Тадевосян, А. А. Трчунян

Испытание микоризных препаратов мицефита и миконета при выращивании огурц | Овощи России, 2016, 2, стр. 74-77 |

К. Г. Азарян, Р. С. Балаян, Л. М. Твдевосян

Использование микоризного препарата миконет как стимулятора роста для разных видов тыквы | Биологический журнал Армении, 2016, 68, 1, стр. 41-44 |

К.Г. Азарян, Э.А. Мелконян

Эффективность биопрепаратов при выращивани декоративных растений | Биол.журн.Арм., т. LXVI, №4, с. 42-50, 2014

К.Г.Азарян, Л.М.Тадевосян

Использование биопрепаратов при выращивании огурца | Вестник аграрной науки №3/57/, с. 13-17, Ташкент, 2014

К.G.Azaryan, Yu.G.Popov, A.S.Hovsepyan, S.V.Avetisyan

Perspectives of Natural Stimulators Application in Plant Cultivation | Hovsepyan, S.V.Avetisyan. Perspectives of Natural Stimulators Application in Plant Cultivation. Proceedings of the Eurasian Symposium on Vegetables and Greens. Acta Horticulture, 1033, pp. 65-75, 2014
1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը