Խոսրովադուխտ Գարեգինի Ազատյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2016 - 2020 թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոն (ասպիրանտուրա)
Ատենախոսության թեմա` «Պառլամենտարիզմի առանձնահատկություններն ու միտումները փոխակերպվող հասարակություններում»
2014 - 2016 թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքագիտության բաժին, «Ազգային անվտանգություն» մասնագիտացում (մագիստրատուրա)
2010 - 2014 թթ. ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, քաղաքագիտության բաժին (բակալավրիատ)

Աշխատանքային փորձ
2016 - 2021 թթ. ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի ավագ լաբորանտ
2016 - 2019 թթ. ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի դասախոս
2019 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացներ
«Քաղաքագիտության հիմունքներ», «Քաղաքականության տեսություն», «Պառլամենտարիզմը Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունում»

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Քաղաքականության տեսություն, պառլամենտարիզմի տեսություն, քաղաքական համակարգեր, պառլամենտարիզմի առանձնահատկությունները փոխակերպվող հասարակություններում

Գիտաժողովի մասնակցություն
Դեկտեմբերի 17-18, 2019, «Միջազգային հարաբերությունների արդի հիմնախնդիրները», ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ
2018 թ. Գերմանիա, Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայություն (DAAD), Ֆրիդրիխ Շիլլերի անվան Յենայի համալսարան

Մասնագիտական վերապատրաստումներ
2020 թ.- ԱՄՆ ՄԶԳ-ի կողմից ֆինանսավորած և IFES-Հայաստան կազմակերպության կողմից իրականացրած «Ներգրավված քաղաքացի» համալսարանական դասընթաց
2019 թ.- ԵՊՀ, «Ակտիվ ուսուցում շրջված դասարանում» թեմայով դասախոսների վերապատրաստման դասընթաց
Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2018 թ. սեպտեբեր - 2019 թ. սեպտեմբեր Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ի կողմից տրամադրվող ֆինանսական աջակցության շնորհիվ` N18T-5F243 ծածկագրով «Ազգ-բանակ հայեցակարգի գաղափարաքաղաքական հիմքերը» գիտական թեմայի շրջանակներում
2018 թ. օգոստոս Գերմանական ակադեմիական փոխանակման ծառայություն (DAAD)

Հոբելյանական նամականիշ
2019 թ., «Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված նամականիշ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

Խոսրովադուխտ Գարեգինի Ազատյան

Ասիստենտ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Քաղաքագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Խոսրովադուխտ Ազատյան, Ա. Փ. Ենգոյան, Ա. Գ. Սարգսյան

«Ազգ-բանակ» հայեցակարգի գաղափարաքաղաքական հիմքերը | ԵՊՀ հրատ., 2019, 92 էջ |
 

Հոդված/Article

Խոսրովադուխտ Ազատյան

Պառլամենտարիզմի տեսահայեցակարգային հիմքերի ձևավորումն ու զարգացումը | Պատմություն և քաղաքականություն գիտական հանդես, 2020, 6 (11), էջ 118-130 |

Խոսրովադուխտ Ազատյան

Կուսակցական համակարգի կայացումը որպես պառլամենտարիզմի զարգացման նախադրյալ | Պատմություն և քաղաքականություն գիտական հանդես, 2020, 5 (10), էջ 44-57 |

Խոսրովադուխտ Ազատյան

Արևելյան Եվրոպայի հետկոմունիստական երկրների կառավարման համակարգերի արդիականացման հիմնախնդիրները | Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Լրատու 2020, 2020, 1 (23), էջ 120-130 |

Խոսրովադուխտ Ազատյան

Պառլամենտարիզմի և ժողովրդավարության հարաբերակցության հիմնախնդիրը | Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն, 2020, № 1 (31), էջ 48-60 |

Kh. Azatyan

Die Besonderheiten der Entwicklung des Parlamentarismus in Armenien | Springer VS, 2019, S. 151-171 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-26374-4_7?fbclid=IwAR0wBctNiww2j--PDv90HJnA7bTyM1yK_pP_CZNr_wHi7tjLmbODMr9w0VA#citeas