Լևոն Մուսայելի Քոչարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԲՈՒՀ` Երևանի պեըական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 1967 -1972 թթ.
Ասպիրանտուրա` Մոսկվայի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ 1977-1980 թթ.

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.-մաթ. գգիտ.թեկնածու. 01,04,03 «Ռադիոֆիզիկա, ներառյալ քվանտային ռադիոֆիզիկա», Մոսկվայի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ,1982 թ.

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
1972 - 1977 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկայի ֆակուլտետ, տեսական ֆիզիկայի ամբիոն ավագ լաբորանտ, ստաժոր-հետազոտող:
1981 - 1985 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ֆզիկայի ֆակուլտետ, օպտիկայի ամբիոն կրտսեր գիտաշխատող
1985 - 1991 թթ. ավագ գիտաշխատող
1991 թ. դոցենտի կոչում

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
«Օպտիկական երևույթների ֆիզիկա», «Ալիքատարային օպտիկական երևույթներ», «Լույսի ռեզոնանսային փոխազդեցությունը միջավայրի հետ», «Լազերային ճառագայթման փոխազդեցությունը միջավայրի հետ», «Լազերների կիրառությունը գիտության մեջ և տեխնիկայում», «Օպտիկական ալիքները պլանար համակարգերում», «Գերկարճ լուսային իմպուլսներ»,«Քվանտային էլեկտրադինամիկա և օպտիկա», «Քվանտային օպտիկայի հատուկ խնդիրներ»
Ներկայումս դասավանդում է
«Լույսի քվանտային տեսության ներածություն»
«Մաթեմատիկական մոդելավորում և թվային մեթոդներ»
«Նանոօպտիկայի հիմունքներ»

Գիտական հետազոտությունների բնագավառը
Լույսի փոխազդեցությունը ռեզոնանսային միջավայրերի hետ, Օպտիկական բի- և մուլտիստաբիլություններ, Ոչ գծային օպտիկական երևույթներ մակերևութային և ալիքատարային էլեկտրամագնիսական ալիքների դաշտում

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

levon.kocharyan@ysu.am

Լևոն Մուսայելի Քոչարյան

Դոցենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Օպտիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

L. M. Kocharyan, A. M. Kechiantz

What is the phase and what is the polarization of monochromatic light wave | Physics in high education, vol.16, N3, pp. 79-86. 2010

A. M. Kechiantz, L. M. Kocharyan, H. M. Kechiantz

Band alignment and conversion efficiency in Si/Ge type-II quantum dot intermediate band solar cells | Nanotechnology, vol.18, N40, pp. 401-405. 2007

S. M. Arakelyan, Yu. S. Chilingaryan, L. M. Kocharyan, U. Langbein, F. Lederer, U. Trutschel

Optical bistability due to nonlinear resonance in thin surface transition layer of ATR system | Phys. Lett. A, vol.145, N1, pp. 49-54, 1990

L. M. Kocharyan

Bistability by exitation of surface electromagnetic waves in ATR system containing cubic nonlinearity | Solid State Comm., vol.74, N3, pp. 193-197. 1990