Լևոն Վարդգեսի Լևոնյան
Կենսագրություն
Կրթություն
Բարձրագույն` ԵՊՀ, Ֆիզիկայի ֆակուլտետ, 1966-1971

Գիտական աստիճան
ֆիզ.-մաթ. գիտութ. դոկտոր, Ա.04.07-«Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա», 20.04.2007, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ ՖԿՊԻ

Աշխատանքային գործունեություն, կոչում
Ավագ գիտաշխատող, դոցենտ

Կարդացված և կարդացվող դասընթացները
 • Ռենտգենյան ճառագայթների դինամիկ ցրման տեսություն
 • Ռենտգենյան ճառագայթների ֆիզիկա
 • Ռենտգենյան արատադիտում
 • Ռենտգենյան կառուցվածքային և սպեկտրային վերլուծություններ
 • Բյուրեղագիտություն
 • Կոնդենսացված միջավայրերի ուսումնասիրման փորձագիտական եղանակներ
 • Բյուրեղաֆիզիկա
 • Իրական բյուրեղների ֆիզիկա

  Գիտական հետազոտությունների բնագավառը
 • Ռենտգենյան ճառագայթների օպտիկա
 • Ռենտգենյան բյուրեղաօպտիկա
 • Ռենտգենյան և սինքրոտրոնային ճառագայթումների կոհերենտության հարցեր

  Մասնագիտական անդամակցություն
  «Բյուրաղագետների միջազգային միության անդամ», ՀՀ Գիտության պետական կոմիտեի մասնագիտական փորձագետ

  Պարգևներ
  «ԵՊՀ Երիտասարդ գիտաշխատող» մրցույթի 2-րդ կարգի մրցանակ (1982 թ.)

  llevonyan@ysu.am
 • Լևոն Վարդգեսի Լևոնյան

  Դոցենտ | Ֆիզիկայի ֆակուլտետ - Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ամբիոն
   
   

  Հոդված/Article

  L.V. Levonyan, H.M. Manukyan

  Influence of Interdiffusion of Heteromaterials on the Diffraction Focusing of Spherical X-Ray Wave in a Superlattice | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2019, Vol. 54, No. 2, 203–209 էջ

  L.V. Levonyan, H.M. Manukyan

  Peculiarity of X-ray Phase Contrast at Diffraction Focusing of a Spherical Wave in a Superlattice | International Workshop and Young Scientist School “Advanced Nanomaterials and Methods-ANAM2019”,2019, 73-74 էջ

  L. V. Levonyan, H. M. Manukyan

  X-ray Phase Contrast at Diffraction Focusing of a Spherical Wave in a Short-Period Superlattice | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2018, Vol. 53, Issue 1, 92-94 pp.

  Л. В. Левонян, А. М. Манукян

  Рентгеновский фазовый контраст при дифракционной фокусировке сферической волны в сверхрешетке с малым периодом | Известия НАН РА. Физика (Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2018, 53,1, стр. 120-124

  Լ. Վ. Լևոնյան, Հ. Մ. Մանուկյան

  Features of diffraction focusing of a spherical X-ray wave on a short period superlattice (Ռենտգենյան գնդային ալիքի դիֆրակտային կիզակետման առանձնահատկությունները փոքր պարբերությամբ գերցանցում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 113–116 |
  1   2   3   4   5   6   7  |  Տեսնել բոլորը
   

  Թեզիս/Thesis

  L. V. Levonyan, H. M. Manukyan

  Formation of the X-ray phase contrast under the diffraction focusing of the spherical wave on the short period superlattice | International Conference On Electron, Positron, Neutron and X-Ray Scattering under the External Influences. 2017, p. 58

  L. V. Levonyan

  Focusing of X-Rays on a surface acoustic wave in case of small grazing angles | International Conference On Electron, Positron, Neutron and X-Ray Scattering under the External Influences, 2015, p. 43

  K. T. Avetyan, L. V. Levonyan, O. S. Semerdzhyan

  The peculiarities of the image contrast formed by scattered x-ray radiation | International Conference On Electron, Positron, Neutron and X-Ray Scattering under the External Influences, 2015, p. 64

  K. T. Avetyan, L. V. Levonyan, O. S. Semerdzhyan

  The peculiarities of the image contrast formed by scattered x-ray radiation | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization DOM2015, 2015, p. 72

  L. V. Levonyan, H. M. Manukyan

  Study of Superlattices by Diffraction Focusing of X-ray Radiation | Book of Abstracts “International Conference On Electron, Positron, Neutron and X-Ray Scattering under the External Influences”, 14-16 September 2015, Yerevan-Megri, Armenia, p. 33