Լևոն Կորյունի Եզեկյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1960 - 1965 թթ. ԵՊՀ բանասիրության ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին,
1965 - 1968 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` ժամանակակից հայոց լեզու մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
բ. գ. դ., պրոֆ.
թեկնածուական աշխատանքի թեմա - «Րաֆֆու պատմավեպերի լեզուն և ոճը», 1971, ՀՀ ԳԱ լեզվի ինստիտուտ
դոկտորական աշխատանքի թեմա - «Գրական աշխարհաբարը և Խ. Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպի լեզուն», 1990, ԵՊՀ գիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1965 թ. նոյեմբերից ԵՊՀ հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու (ոճագիտություն) - բակալավրիատ
Ժամանակակից հայոց լեզու (Խոսքի մշակույթի հիմունքներ, թարգմանության տեսություն) - մագիստրատուրա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, լեզվի տեսություն, գեղարվեստական երկի խոսքարվեստ, խոսքի մշակույթ, ճարտասանություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, վրացերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտին կից գործող 019 մասնագիտական խորհրդի անդամ, ԵՊՀ հայ բանասիրության, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետների գիտխորհուրդների անդամ, «Լեզվաբանության» խորհրդի անդամ

Պարգևներ
Համբուրգի և ՀՀ ԿԳ նախարարության պատվոգրեր

Լևոն Կորյունի Եզեկյան

 
 

Գիրք/Book

Արտաշես Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 12-րդ դասարանի համար (2-րդ բարեփոխված հրատ.) | ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2016, 160 էջ

Արտաշես Սարգսյան, Լ. Եզեկյան, Ռ. Սաքապետոյան

Հայոց լեզու. դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 12-րդ դասարանի համար (2-րդ բարեփոխված հրատ.) | ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2016, 184 էջ

Ռ. Սաքապետոյան, Լ. Եզեկան, Ա. Սարգսյան

«Հայոց լեզու», դասագիրք ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի 12-րդ դասարանի համար | ՄԱՆՄԱՐ, Երևան, 2011, 184 էջ

Լ. Կ. Եզ­եկ­յան

Խոսքի մշակույթի և ոճաբանության ուղեցույց | Երևան, 2007

Լ. Թելյան, Լ. Եզեկյան

Հայոց լեզվի հարցաշարերի շտեմարան | Եր., 2001-2005
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Հոդված/Article

Լ. Կ. Եզ­եկ­յան

Խոսքի ճշտություն և ճշգրտություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Բանասիրություն», 139.2, Երևան 2013թ., էջ 65-69 |

Լ. Կ. Եզեկյան

Լեզու-նորմա-համակարգ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (122), Երևան 2007թ., էջ 30-35 |

Լ. Կ. Եզեկյան

Հնչյունն (հնչույթ) իբրև ոճույթ. հնչյունների ոճական արժեքը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 37-46 |

Լ. Կ. Եզեկյան

Թարգմանական մի քանի վրիպումներ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (83), Երևան 1994թ., էջ 77-82 |

Լ. Կ. Եզեկյան

Պ. Մ. Պողոսյան, Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, գիրք Ա և գիրք Բ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (78), Երևան 1992թ., էջ 185-189 |