Լիանա Ռոմիկի Վանոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2008 - 2010 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2004 - 2008 թթ. Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

Աշխատանքայինգործունեություն
Երևանի պետական համալսարան, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, դասախոս
Երևանի պետական հենակետային քոլեջ, դասախոս

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, լատիներեն

Լիանա Ռոմիկի Վանոյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլերենի թիվ 1 ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ապրեսյան Մ., Վանոյան Լ.

Գիտական տեքստի ժանրային տարբերակման սկզբունքները | Foreign Languages for Special Purposes, 2017, 5 (14), 21-34 pp. |