Լիլիթ Գևորգի Ղազարյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2016թ.-2020՝ ասպիրանտուրա – Լեզվաբանության և միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի բաժին, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2013 - 2015թթ. մագիստրատուրա՝ «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ – Անգլիական բանասիրության բաժին, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ (գերազանցության դիպլոմ)
2009 - 2013թթ. բակալավրիատ՝ «Անգլերեն լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ – Անգլիական բանասիրության բաժին, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ (գերազանցության դիպլոմ)

Մասնագիտական գործունեություն
2016թ.-ից առ այսօր – դասախոս / միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ
2014-2017թթ. – ավագ լաբորանտ / միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ԵՊՀ

Ակադեմիական դասընթացներ
Անգլերենը որպես հիմնական օտար լեզու, քերականություն, գրավոր խոսքի հմտություններ, բանավոր խոսքի հմտություններ

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Գործաբանական լեզվաբանություն, լեզվամշակութաբանություն, հանրալեզվաբանություն, ճանաչողական լեզվաբանություն, իմաստաբանություն, ոճագիտություն, անգլերեն լեզվի դասավանդման մեթոդաբանություն

Միջազգային կոնֆերանսներ և սեմինարներ
ՀՀ (2014թ., 2015թ., 2016թ.)

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Լիլիթ Գևորգի Ղազարյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն