Լիլյա Սուրենի Վարդանյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1996 թ.թ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ
Մասնագիտությունը՝ Ռոմանագերմանական լեզուներ և գրականություն
Որակավորումը՝ բանասեր, ուսուցիչ, թարգմանիչ
1991թ. Ք. Գորիսի Ա. Բակունցի անվան միջնակարգ դպրոց

Դասընթացներ, մասնագիտական գոր ծունեություն
2021թ. Հոկտեմբերի 16-17 Դասընթաց
«Ռազմավարական հաղորդակցություն. քաղաքացիակենտրոն և հաշվետու խորհրդարան»
Միջազգային հանրապետական ինստիտուտ
2020թ. հուլիս 21, 28, 29 Հեռավար դասընթաց
«Հետօրենսդրական վերահսկողության ներածություն և Եվրոպայում ՀՎ փորձի համեմատություն»
ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի «Նոր Հայաստան՝ ժամանակակից խորհրդարան» ծրագիր
2019թ.-ից առ այսօր ՀՀ ԱԺ տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի փորձագետ
2019 թ. Հեռավար դասընթաց
Réalité Virtuelle et pratiques pédagogiques innovantes հավաստագիր
2019 թ. Հեռավար դասընթաց
Introduction à la linguistique de corpus հավաստագիր
2017թ. Հեռավար դասընթաց, Unow
L'interculturel dans l'intercompréhension en langues romanes հավաստագիր
2017թ. Հեռավար դասընթաց, FUN-MOOC
Enseigner et former avec le numérique en langues հավաստագիր
2016թ. Հեռավար դասընթաց ֆրանսերեն դասավանդողների համար
(Ֆրանսերենի՝ իբրև երկրորդ օտար լեզվի դասավանդման մասնագիտացում, III փուլ)
Ֆրանսիայի Հեռավար ուսուցման ազգային կենտրոն (CNED),
Մանկավարժական ուսումնասիրությունների կենտրոն, Արտաքին գործերի նախարարություն և Ֆրանսերենի ինստիտուտ, վկայական
2015թ. , ապրիլից հուլիս Հեռավար դասընթաց ֆրանսերեն դասավանդողների համար (Ֆրանսերենի՝ իբրև երկրորդ օտար լեզվի դասավանդման մասնագիտացում, II փուլ) Ֆրանսիայի Հեռավար ուսուցման ազգային կենտրոն (CNED), Մանկավարժական ուսումնասիրությունների կենտրոն, Արտաքին գործերի նախարարություն և Ֆրանսերենի ինստիտուտ, վկայական
2015թ Հեռավար դասընթաց ֆրանսերեն դասավանդողների համար (Ֆրանսերենի՝ իբրև երկրորդ օտար լեզվի դասավանդման մասնագիտացում, I փուլ)
Ֆրանսիայի Հեռավար ուսուցման ազգային կենտրոն (CNED), Մանկավարժական ուսումնասիրությունների կենտրոն, Արտաքին գործերի նախարարություն և Ֆրանսերենի ինստիտուտ, վկայական
2014թ. Coursera, Բաց զանգվածային առցանց դասընթաց Էդինբուրգի համալսարան, «Երեխաների և երիտասարդների կլինիկական հոգեբանություն», հավաստագիր
2014թ. Coursera, Բաց զանգվածային առցանց դասընթաց Ջոն Հոպկինսի համալսարան «Բնակչության դեպրեսիան. առողջապահական մոտեցում», հավաստագիր
2013թ. Coursera, Բաց զանգվածային առցանց դասընթաց, Տորոնտոյի համալսարան, «Հոգեկան առողջության և հիվանդության սոցիալական համատեքստը», հավաստագիր
2013թ. Coursera, Բաց զանգվածային առցանց դասընթաց Փենսիլվանիայի համալսարան, «Ստեղծագործական միտք, նորամուծություն և փոփոխություն», հավաստագիր
2012-2013թթ. «Սեդա Ղազարյանի հիշատակի հիմնադրամ», Ինթրա հոգեկան առողջության կենտրոն, « Անհատական հոգեբանական խորհրդատվության հմտությունների զարգացում» երկարատև ինտերակտիվ դասընթաց, հավաստագիր
2012թ. Անգլերենի իմացությանմիջազգային թեստ iTEP, C1 մակարդակ
2011թ. Ֆրանկոֆոնիայի համալսարանական գործակալություն և Երևանի
Վ. Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարան, «Առցանց դասի գաղափարը, զարգացումն ու կիրառումը» թեմայով դասընթաց, հավաստագիր
2010-2012 թթ. ԵՊՀ վերապատրաստման դասընթաց «հոգեբանություն» մասնագիտությամբ, ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն, վկայական
2010թ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց, վկայական
2008թ. ԵՊՀ դասախոսների մանկավարժա-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց , հավաստագիր
2005-2012թթ. Հայաստանի Ալիանս Ֆրանսեզի և Ֆրանսերեն դասավանդողների հայկական ասոցիացիայի սեմինարների մասնակցություն, վկայականներ
2005թ. ԵՊՀ դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց, վկայական
2004 թ.ԵՊՀ Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի հայցորդ
1997 թ.-ից ԵՊՀ Ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

Գիտաժողովներ
2016 թ. ԵՊՀ, Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիա, Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո մասնակցություն միջազգային գիտաժողովին
2015թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոն, «Ֆրանսիական բանասիրության արդիական խնդիրները» մասնակցություն գիտաժողովին
2010թ. ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ամբիոն, «Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի՝ որպես երկրորդ օտար լեզվի դասավանդման արդիական խնդիրները», մասնակցություն գիտաժողովին

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Համակարգչային հմտություններ
Microsoft office, Internet, CASE փաթեթ, Subtitle edit

Լիլյա Սուրենի Վարդանյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ֆրանսիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լ. Հարությունյան, Լ. Վարդանյան

Le Français Du Droit (crimes et procès célèbres) | Մեկնարկ, 2019, 85 էջ

L. Vardanyan

La politique et la diplomatie par les textes. Guide pédagogique et corrigés. | Մեկնարկ, 2016թ․, 54 էջ |

L. Harutyunyan, A. Marutyan, L. Vardanyan

La politique et la diplomatie par les textes | ԵՊՀ հրատարակչություն: 2014թ., 138 էջ, Երևան

Լիլյա Վարդանյան

Ժամանակակից ֆրանսերենի զարգացան միտումները | «Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, դասավանդման արդիական խնդիրներ» գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսների ծրագիր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 113-123
 

Հոդված/Article

Լիլյա Վարդանյան

Օտար լեզուների դասավանդման չորս նորարարական մոտեցումներ | Մանկավարժական միտք, 2017, 3-4 (66-67), էջ 369-373 |

Լիլյա Վարդանյան

Oտար լեզուների դասավանդման չորս նորարարական մոտեցումներ | «Մանկավարժական միտք» 3-4, Զանգակ հրատ., Երևան, 2017 թ., էջ 369-372

Լիլյա Վարդանյան

Կանոնավոր և անկանոն թեքումները ճանաչողական հոգելեզվաբանության համատեքստում | Ֆրանսիական բանասիրության արդիական խնդիրներ, 2016, 169-179 էջ |

Լիլյա Վարդանյան

Տարարմատության խնդիրը բնական լեզվաբանության համատեքստում | «Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 10, «Բլանկհրատ» ՓԲԸ, Երևան, 2013թ., Էջ 75-82

Լիլյա Վարդանյան

Ֆրանսերենի բայական տարարմատության որոշ հարցեր | «Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 8, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2008, էջ 106-115
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

Լիլյա Վարդանյան

Կանոնավոր և անկանոն թեքման ճանաչողական կաղապարները | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, 62-63 էջ, Հայաստան |

A. Stepanyan, L. Vardanyan, A. Asatryan, A. Vartanian, A. Kirakosyan

Electric field effect on hot-electron energy-loss rate via LA-phonon scattering in a cylindrical quantum wire | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016. p. 89

A. Mkhitaryan, L. Vardanyan, A. Asatryan, A. Vartanian

Influence of image charge effect on impurity-related optical absorption coefficient in a spherical quantum dot | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 121