Լիպարիտ Պետրոսի Տեփոյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1978 - 1983 թթ. Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, ԵՊՀ
1983 - 1986 թթ. Ստեկլովի անվան մաթեմատիկայի ինստիտուտի ասպիրանտ, ք. Մոսկվա

Գիտական աստիճան
Ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկնածու, ք. Մոսկվա, 1987
ատենախոսության վերնագիրը` «Չորրորդ կարգի վերասերվող դիֆերենցիալ-օպերատորային հավասարումներ», ղեկավար` ֆ.մ.գ.դ., պրոֆ. Ա. Ա. Դեզին
25․11․21 թ․ Ֆիզմաթ. գիտ. դոկտոր

Աշխատանքային փորձ
1987 - 1990 թթ. ՀՀ ԳԱԱ, Մաթեմատիկայի ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող
1990 - 2000 թթ․ ԵՊՀ, Դիֆերենցիալ հավասարումներ ամբիոնի ասիստենտ
2000 - 2021 թթ․ Դիֆերենցիալ հավասարումներ ամբիոնի ասիստենտ, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Ընդհանուր դասընթացներ` Սովորական և մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ
Մասնագիտական դասընթացներ` Բաշխումների տեսություն, Սոբոլևի տարածություններ, Եզրային խնդիրների տեսության ընդհանուր հարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գծային օպերատորների սպեկտրալ տեսություն, վերասերվող հավասարումներ, Սոբոլևի կշռային տարածություններ

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
DAAD կրթաթոշակ 1995, 2000, 2004, 2008

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն

tepoyanl@ysu.am
(+374 10) 55-11-48

Լիպարիտ Պետրոսի Տեփոյան

Դոցենտ | Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ - Ֆունկցիաների տեսության և դիֆերենցիալ հավասարումների ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լ.Պ. Տեփոյան

The Neumann Problem for a Degenerate Differential-Operator Equation | Bulletin of TICMI (Tbilisi International Centre of Mathematics and Informatics), vol.14, 2010, pp.1-9

Հ. Ա. Ասատրյան, Մ. Ի. Կարախանյան, Տ. Ն. Հարությունյան, Լ. Պ. Տեփոյան, Ա. Հ. Քամալյան, Ի. Գ. Խաչատրյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու «Դիֆերենցիալ հավասարումներ», «Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ» և «Ֆունկցիոնալ անալիզ» առարկաներից | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008թ., 48 էջ |

Վ. Փիլիպոսյան, Վ. Աթաբեկյան, Մ. Մարտիրոսյան, Գ. Միքայելյան, Վ. Օհանյան, Տեփոյան Լ., Ս. Ռաֆայելյան

Մաթեմատիկա հումանիտար մասնագիտությունների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ, Երևան, 178 էջ, 2004
 

Հոդված/Article

Լ. Պ. Տեփոյան

Degenerate first order differential-operator equations (Վերասերվող առաջին կարգի դիֆերենցիալ-օպերատորային հավասարումներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 163-169 |

Լ. Պ. Տեփոյան

Nonselfadjoint degenerate differential equations of higher order (Բարձր կարգի վերասերվող, ոչ ինքնահամալուծ դիֆերենցիալ հավասարումներ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2014, #2, էջ 24-29 |

Լ. Պ. Տեփոյան, Հ. Ս. Գրիգորյան

On degenerate nonself-adjoint differential equations of fourth order (Ոչ ինքնահամալուծ չորրորդ կարգի վերասերվող դիֆերենցիալ հավասարումների մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթմատիկա, #3(229), էջ 29-33 |

Լ.Պ. Տեփոյան, Հոսեյն Անսարի

Degenerate Ordinary Differential Equations of Fourth Order on Infinite Intervals | Vestnik RAU, Physical – Mathematical and Natural Sciences, 2010, no. 1, pp. 4-11 Hosein Ansari

Լ.Պ. Տեփոյան, Էսմայիլ Յուսեֆի

Esmaeil Yousefi, Mixed Problem for the Degenerate Differential-Operator Equations of the Fourth Order | Vestnik RAU, Physical – Mathematical and Natural Sciences, 2010, no. 2, pp. 3-8
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

L. Tepoyan

The Generalized Neumann Problem for a Degenerate Operator | International Conference Mathematics in Armenia (Advances and Perspectives), Yerevan, 2003, p.p. 84-85

L. Tepoyan

Continuity of the Spectrum for a Degenerate Operator | International Conference Harmonic Analysis and Approximations,II, Yerevan, 2001, p.p. 59-60