Լիզա Ռուբենի Քարիմյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1995-1999 թթ. ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ, բակալավրիատ
1999-2001 թթ. ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2001-2004 թթ. ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա «Կրոնի փիլիսոփայություն, կրոնի տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
1999 – 2022 թթ. «Գանձասար» աստվածաբանական կենտրոն, խմբագիր,
2004-2005 թթ. « Արգոնավտիս» հայ-հունական հասարակական կազմակերպություն, թարգմանիչ,
2005 -2018 թթ. Վ . Բրյուսովի անվան լեզվահասարակագիտական համալսարան, Օտար լեզուների ֆակուլտետ, Եվրոպական լեզուների ամբիոն, հունարենի դասախոս,
2005-2010թթ. ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ, Կրոնի պատմության և տեսության ամբիոն, ավագ լաբորանտ,
2006 թ.-ից մինչ օրս ԵՊՀ աստվածաբանության ֆակուլտետ, Կրոնի պատմության և տեսության, այնուհետև կրոնագիտության ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ, դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Կրոնների պատմություն, Հուդայականություն, Բողոքականության պատմություն, Հին հունարեն, Արդի հունարեն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ-բյուզանդական եկեղեցական հարաբերություններ, Կրոնների պատմություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, հունարեն

Լիզա Ռուբենի Քարիմյան

Դոցենտ | Աստվածաբանության ֆակուլտետ - Կրոնագիտության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Լիզա Քարիմյան

Հայ-բյուզանդական եկեղեցական հարաբերությունները V-VI դարերում (420-550-ական թվականներ) | Մենագրություն: Հեղինակային հրատ., 2018թ․, 235 էջ
 

Հոդված/Article

Լիզա Քարիմյան

Հայ-բյուզանդական «կոնտակտային» գոտու Վ. Հարությունովա-Ֆիդանյանի հայեցակարգը | «Պատմություն և մշակույթ» հայագիտական հանդես, 2020, թիվ 2, էջ 207-217

Լիզա Քարիմյան

Հայաստանը Բյուզանդիայի քաղաքական հետաքրքրությունների ոլորտում (520-560-ական թթ.) | Աստվածաբանական և կրոնագիտական հոդվածների ժողովածու, 2020, Դ, էջ 199-215