Լուիզա Ալեքսանդրի Տեր-Սարգսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1967 - 1972 թթ. ԵՊՀ Ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
թեկնածուական - «Հայ պատմավեպը ռուսերեն թարգմանություններում:Ոճի վերարտադրման խնդիրը»
10.01.01 - ռուս գրականություն
10.01.03 - ԽՍՀՄ ժողովուրդների գրականություն (հայ գրականություն)
1990 թ-ին Երեվանի պետական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2008 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի (բնագիտական ֆակ-րի ) դոցենտ
2000 - 2008 թթ. ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի (բնագիտական ֆակ-րի ) ասիստենտ
1993 - 2000 թթ. ԵՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի (բնագիտական ֆակ-րի ) դասախոս
1991 - 1994 ԵՊՀ ռեկտորի խորհրդատուի օգնական
1981 - 1991 թթ. ԵՊՀ ռեկտորի օգնական
1980 - 1981 թթ. ՀՍՍՀ Բարձրագույն եվ միջնակարգ կրթության բուհերի ռեկտորների խորհուրդի ավագ տեսուչ

Կարդացվող դասընթացներ
Ռուսաց լեզվի դասավանդում ԵՊՀ բնագիտական ֆակուլտետներում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Լեզվաբանություն
Լեզուն որպես մշակույթի հայելի
Լեզուն որպես մշակույթի կոնցեպտ
Լեզվի պատմություն
Լեզվի հաղորդակցական տեսանկյուններ
Լեզվի և գրականության դասավանդում
Լեզվի և գրականության դասավանդման նորարարական մեթոդներ
Միջմշակութային կոմպետենցիայի ձևավորում
Բանասիրական առարկաների դասավանդման մեթոդական տեսանկյունները
Թարգմանության տեսություն և պրակտիկա

Լեզուներ
Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
Ռուսագետների հայկական ասոցիացիայի անդամ

Լուիզա Ալեքսանդրի Տեր-Սարգսյան

Դոցենտ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվի ամբիոն (բնագիտական ֆակուլտետների համար)
 
 

Գիրք/Book

Балаян П. Б., Тер-Саркисян Л. А., Ходжумян Б. С.

Учебник по русскому языку.Грамматика.Коммуникация.Речь. | Изд. ЕГУ, 2015, Изд. ЕГУ, 472 стр. |
 

Հոդված/Article

Тер-Саркисян Л. А.

Стиль автора и перевод | Русский язык и культура в зеркале перевода: VIII Международная научная конференция. 2018, стр. 361-372

Тер-Саркисян Л. А.

Основные принципы обучения русскому языку как языку специальности студентов-армян | ⅤⅡ Международная научная конференция "Русский язык и культура в зеркале перевода" Материалы. М., Изд-во МГУ. 2017, стр. 525-536

Тер-Саркисян Л. А.

Из истории формирования армянского и русского антропонимиконов | CETERIS PARIBUS. 2017, № 2, стр. 9-11

Тер-Саркисян Л. А.

Специфические особенности формирования армянского и русского антропонимиконов | Молодой ученый. 2017, 7 (141), стр. 587-591

Тер-Саркисян Л. А.

Роль учебно-методических комплексов в обучении русскому языку в ЕГУ | VI Международная научная конференция "Русский язык и культура в зеркале перевода" Материалы конференции. – М.: МАКС Пресс, 2016. – 674 с. ISBN 978-5-317-05272-0. 2016, стр. 513-525
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը