Լուսինե Ավետիքի Խաչատրյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2013 թ-ից բ.գ.թ.
2005 - 2011 թթ. - ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն, ասպիրանտուրա
1990 - 1995 թթ. - ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետ, թյուրքագիտության ամբիոն

Մասնագիտական գործունեություն
2014 թ-ից առ այսօր ԵՊՀ-արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2003 - 2014 թթ. ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ՌԴ:

Օտար լեզուներ
ռուսերեն ,անգլերեն, թուրքերեն

Լուսինե Ավետիքի Խաչատրյան

Ասիստենտ | Արևելագիտության ֆակուլտետ - Թյուրքագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Խաչատրյան Լուսինե

«Ձիու թեմատիկան Բաքիի դիվանում» | Կանթեղ, Երևան, 2012, 4/53/, 40-46, համահեղինակությամբ` Ա. Սարգսյանի

Խաչատրյան Լուսինե

«Ղրղզերենի անասնապահական եզրաբանության շուրջ» | Թյուրքագիտական և Օսմանագիտական հետազոտություններ, Երևան, 2011, պրակ VII, էջ 103-110

Խաչատրյան Լուսինե

«Թյուրքական լեզուների ներքին փոխազդեցությունների շուրջ» | Մերչավոր Արևելք, Երևան, 2011, հտ. VII, էջ 312-317:

Խաչատրյան Լուսինե

«Ոչխարների անվանումները թյուրքական լեզուներում» | «Orientalia» ժողովածու, Երևան, 2011, պրակ XII, էջ 177-188:

Խաչատրյան Լուսինե

«Իրանական շերտը ընտանի կենդանիների թյուրքական անվանումների մեջ» | «Իրան-նամէ» հանդես, Երևան, 2010-2011, հտ. 42-43, էջ 28-30, համահեղինակությամբ` Հ. Կիրակոսյանի