Մագդա Սարգսի Իսրայելյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2002-2004 ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, իսպանական բաժին, մագիստորոսի կոչում
1998-2002 ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, իսպանական բաժին, բակալվարի աստիճան

Մասնագիտական գործունեություն
2005-2007թ.թ. ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլերենի թիվ մեկ ամբիոնի լաբորանտ
2007-2009թ.թ. ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի ավագ լաբորաբտ իսպաներեն լեզվի դասախոս
2010թ.- ից ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի իսպաներեն լեզվի դասախոս

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
2009 «Իսպաներեն լեզվի բառագիտություն», սեմինար
2009 «Գովազդի լեզու» , սեմինար

Օտար լեզուներ
Իսպաներեն (գերազանց), անգլերեն (գերազանց ), ռուսերեն (գերազանց)

Մագդա Սարգսի Իսրայելյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Magda Israyelyan

El aprendizaje de las lenguas extranjeras a través de las canciones | Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2 /60-61/, 292-297 էջ |

M. S. Israelyan

Sobre algunas peculiaridades del lenguaje de publicidad | ԳՊՀ Գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 3, 598-606 էջ, Հայաստան |

Մ. Իսրայելյան

Իսպանալեզու գովազդում բայի գործածության որոշ առանձնահատկություններ | Ռոմանական բանասիրության հանդես 10-րդ, «Աստղիկ» հրատարակչութուն |

Մագդա Իսրայելյան

La lengua de publicidad : los conceptos básicos y perspectives de análisis | «Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 9, «Աստղիկ» հրատարակչութուն