Մագդալինա Գեորգիի Ջանփոլադյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1959 - 1964 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի և գրականության բաժանմունքի ուսանողուհի
1964 - 1967 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի հայ գրականության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական թեմա - «Հովհաննես Թումանյանը և ժողովրդական էպոսը», 1968, ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետում գործող գրականագիտության մասնագիտական խորհուրդ
Դոկտորական թեմա - «Հայ միջնադարյան գրական հուշարձանները («Սասունցի Դավիթ», «Մատյան ողբերգության») ռուսերեն թարգմանություններում և քննադատության մեջ», 2007, ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետում գործող գրականագիտության մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
1967 - 1973 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի հայ գրականության ամբիոնի ավագ դասախոս
1973 - 2007 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի հայ գրականության ամբիոնի դոցենտ
2007 - 2009 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի գրականության տեսության և գրաքննադատության դոցենտ
2009 թ-ից մինչև այժմ ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի գրականության տեսության և գրաքննադատության պրոֆեսոր
1967 թ-ից դասավանդում է հայ գրականություն պատմություն Երևանի պետական համալսարանի ռուս բանասիրության ֆակուլտետում: Նույն ֆակուլտետի բակալավրատում և մագիստրատուրայում դասավանդում է հատուկ դասընթացներ` նվիրված հայ-ռուս և ռուս հայ գրական կապերին, գեղարվեստական թարգմանության տեսության և պրակտիկայի խնդիրներին: Դասավանդում է նաև ԵՊՀ-ի հայ բանասիրության ֆակուլտետի մագիստրատուրայում

Կարդացվող դասընթացներ
Հայ գրականության պատմություն, ռուս գրականություն, թարգմանչական պրակտիկա, Թումանյանը և ժողովրդական բանահյուսությունը, թարգմանության տեսության հիմնահարցեր

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ գրականություն, ռուս գրականություն, հայ-ռուս և ռուս-հայ գրական կապեր, գեղարվեստական թարգմանության խնդիրներ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (բառարանով)

Մասնագիտական անդամակցություն
ԵՊՀ - ում գործող ԲՈՀ-ի գիտական աստիճաններ շնորհող գրականագիտության գծով մասնագիտական խորհրդի անդամ է 2008 թ-ից, Հայաստանի գրողների միության անդամ է 1984 թ-ից: «Լիտերատուրնայա Արմենիա» գրական հանդեսի խմբագրական կոլեգիայի անդամ է 2013 թ-ից, «Բանբեր Երևանի համալսարանի (Ռուս բանասիրություն)» գիտական հանդեսի խմբագրական կոլեգիայի անդամ է 2015 թ. –ից

Պարգևներ
2004 թ-ին պարգեւատրվել է Ռուսաստանի մունիցիպալ ակադեմիայի Շոլոխովի անվան մեդալով
2010 թ-ին Հայաստանի գրողների միության և Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարանի համատեղ սահմանած Լևոն Մկրտչյանի անվան գրական մրցանակով
2012 թ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության ոսկե հուշամեդալով
2014 թ. ՀՀ Վարչապետի շնորհակալագրով
2014 թ. ՀՀ Նախագահի Մովսես Խորենացու մեդալով
2014 թ. Ռուսաստանի Գրողների միության Մոսկվայի գրողների կազմակերպության Մ. Յու. Լերմոնտովի մեդալով
2017 թ. Հայաստանի Գրողների միության «Գրական վաստակի համար»
2019 թ. ԵՊՀ -ի Ոսկե մեդալով

Մագդալինա Գեորգիի Ջանփոլադյան

Պրոֆեսոր | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Ակադեմիկոս Հրանտ Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության և գրականության տեսու­թյան ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Магда Джанполадян

В мире Туманяна | Эдит Принт, 2018, 156 стр.

Մագդալինա Ջանփոլադյան, Ժենյա Քալանթարյան, Աշխեն Ջրբաշյան, Ալվարդ Սեմիրջյան-Բեքմեզյան, Աստղիկ Բեքմեզյան

Գրականության տեսության արդի խնդիրներ | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 328 էջ |

Մ. Գ. Ջանփոլադյան

Ցեղասպանության թեման Ի դարի ռուս պոեզիայում | «Էջմիածին», № 4 (ապրիլ), 2015, էջ 76-92

Մ. Գ. Ջանփոլադյան

Սասունցի Դավթի ռուսական կյանքը | Մենագրություն, Երևան, Հեղինակային հրատ., 2015, 178 էջ

Магда Джанполадян

«Книга скорби» Нарекаци в русских переводах и критике | Монография., Ереван, изд. ЕГУ, 2012, 145 с.
 

Հոդված/Article

Магда Джанполадян

Армянская тема в критическом наследии Станислава Рассадина (Հայկական թեման Ստանիսլավ Ռասսադինի քննադատական ժառանգության մեջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2021 № 2 (19), էջ 3-27 |

Մ. Ջանփոլադյան

О Михаиле Дудине и его Армении | Журнал «Литературная Армения», 2020, № 3, сс. 126-140

Магда Джанполадян

Ованес Туманян в восприятии и оценке русских переводчиков (30-60-е гг. xx в.) (Հովհաննես Թումանյանը ռուս թարգմանիչների գնահատմամբ ( XX դարի 30-60 - ական թթ.)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2019 № 3 (15), էջ 3-16 |

Магда Джанполадян

Об Анатолии Якобсоне и его переводах из Ованеса Туманяна (Անատոլի Յակոբսոնի և Հովհաննես Թումանյանից նրա կատարած թարգմանությունների մասին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2019 № 1 (13), էջ 3-18 |

Մ. Ջանփոլադյան

Юбилейная русская критика об Ованесе Туманяне | Տես՝ «Հովհ. Թումանյանի հոգևոր ժառանգությունը և արդիականությունը»: Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր /15-16 մարտի 2019/: Եր., Հյուսիսային համալսարանի հրատ., 2019, էջ 136-148
1   2   3   4   5   6   7   8   10  |  Տեսնել բոլորը