Մանանա Գուրգենի Դալալյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2007 թ. Դոցենտի գիտական կոչում
2001 թ. բ.գ.թ. գիտական աստիճան
1997 - 2001 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտ
1992 - 1997 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ուսանողուհի

Մասնագիտական գործունեություն
1996-առ այսօր ԵՊՀ Ռոմանագերմանական ֆակուլտետ, ասիստենտ

Մասնակցություն միջազգային գիտաժողովների և սեմինարների
1996 թ. Անգլերենի ուսուցման խնդիրները Հայաստանում
2003 թ. Ժամանակակից լեզվաբանութան հիմնախնդիրներ
2011 թ. Ղ. Աղայանի 170-ամյակին նվիրված կոնֆերանս
2011 թ. Մանկավարժության և մեթոդիկայի որոշ հիմնահարցերին նվիրված կոնֆերանս

Մասնագիտական հետաքրքրություններ
Ոճագիտություն, թարգմանաբանություն,բառագիտություն,գործաբանություն

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն (գերազանց), գերմաներեն (լավ)

Մանանա Գուրգենի Դալալյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Անգլիական բանասիրության ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

A. Ayunts, M. Dalalyan, S. Ayunts, L. Ayunts

Practice Your Speaking Skills (A Key to Success) | «Լուսակն» հրատ., 2012

Մ. Դալալյան, Ա. Այունց, Ս.Այունց, Լ. Այունց

REVISE YOUR ENGLISH | Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան, Լուսակն , 2011, 2- 210 էջ
 

Հոդված/Article

Nune Bekaryan, Manana Dalalyan

Developing Foreign Language Students'Creative Writing Skills | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 2016, 7, 169-176 էջ |

Armine Matevosyan, Dalalyan Manana

Armenian Culture from the Semiotic Perspectives | Armenian Folia Anglistika, 2016, 2(16), pp. 133-138 |

Manana Dalalyan

Irony as an Aesthetic Category | Գիտական հոդվածների ժողովածու, էջ 112 -118 ,Վանաձոր 2011

Ա. Այունց, Մ. Դալալյան

Լեզվի պատկերավոր արտահայտչամիջոցները կոմիկականի դիտանկյունից | Գիտական Հոդվածներ, Ժողովածու, Վանաձոր,ՎՊՄԻ հրատ., Էջ. 119- 129 |

Մանանա Դալալյան

Հումոր արտահայտող լեզվաոճական միջոցները հեռուստատեսային նախագծերում | Գիտ.նյութ.ժող.նվիրված Ղ.Աղայանի 170-ամյակին /գիտական գիտաժողով/ Վանաձոր, 2010, էջ 71-74
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը