Մարիա Լևոնի Ներսիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1972 - 1977 թթ. ԵՊՀ ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետ
1979 - 1981 թթ. ԵՊՀ ռուս գրականության ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճան
ասիստենտ

Աշխատանքային փորձ
1988 թ-ից մինչ այժմ ԵՊՀ, ռուս բանասիրության ֆակուլտետի ռուսաց լեզվի (բնագիտական ֆակուլտետների համար) ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Գործնական ռուսաց լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

Լեզուներ
Ռուսերեն, հայերեն, անգլերեն

Մարիա Լևոնի Ներսիսյան

Ասիստենտ | Ռուս բանասիրության ֆակուլտետ - Ռուսաց լեզվի ամբիոն (բնագիտական ֆակուլտետների համար)
 
 

Հոդված/Article

Нерсесян М. Л., Фарамазян Л. Р.

Тема поэта и поэзии в творчестве Бориса Чичибабина | «Традиции и новаторство в филологических исследованиях», 2015, 205-207 стр. |

Овакимян Н. В., Нерсесян М. Л.

Вопросы языка в контексте международной коммуникации | Традиции и новаторство в филологических исследованиях, 2015, 60-63 стр. |