Մարիաննա Սամվելի Եփրեմյան
Կենսագրություն
Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2008-2010 – ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա
2004-2008 – ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2010-ԵՊՀ ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի ռոմանական բանասիրության ամբիոնի դասախսդ

Օտար լեզուներ
Իսպսներեն (գերազանց), անգլերեն(գերազանց) , ռուսերեն(գերազանց)

Մարիաննա Սամվելի Եփրեմյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Ռոմանական բանասիրության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Մարիաննա Եփրեմյան

Փոխաբերական մակդիրի որոշ առանձնահատկությունների շուրջ | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, 2018, 1 (24), էջ 63-74 |

Mariana Yepremián

Estudio Semántico-Comparativo De Los Fraseologismos Con El Componente “Corazón” En Español Y Armenio | Պատմություն և Մշակույթ Հայագիտական Հանդես, 2018, 444-449 էջ

Mariana Yepremian

Analisis semantico-comparativo de los refranes y proverbios que denotan el concepto gato en español y armenio | Պատմություն և մշակույթ: Հայագիտական հանդես: 2017թ․, 482-490 էջ, Հայաստան |

Mariana Epremian

Las pecularidades del aprendizaje por medio de semipresencialidad | Մանկավարժական միտք, 2016, 1-2 (60-61), 258-264 էջ |

Մարիաննա Եփրեմյան, Հասմիկ Բաղդասարյան

Իսպաներենում սպորտի լեզվի որոշ առանձնահատկությունների շուրջ | Ռոմանական բանասիրության հանդես N10, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2013, էջ 165 - 171