Մարինե Հրայրի Փեթակչյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2000 - 2010 թթ. թիվ 159 միջնակարգ դպրոց
2010 - 2014 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի բակալավր՝ Սերվիսի ամբիոն
2014 - 2016 թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության և երկրաբանբության ֆակուլտետի մագիստրատուրա`սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության ամբիոն

Աշխատանքային գործունեություն
2015 - 2017 թթ. Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ`զբոսաշրջիկների ընդունելության համակարգող
2018 թ-ից ԵՊՀ-ի «Սերվիս» ամբիոնի հայցորդ
Թեկնածուական ատենախոսության թեման «Կայուն զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները Գեղարքունիքի մարզում»
2019 թ-ից «Սերվիս» ամբիոնի դասախոս

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտը
Կայուն զբոսաշրջություն, կայուն մարդկային զարգացման հայեցակարգ, Զբոսաշրջության աշխարհագրություն, ՀՀ զբոսաշրջային ինդուստրիա, ՀՀ զբոսաշրջային ինդուստրիայի զարգացման հիմնախնդիրները, ռեկրեացիան զբոսաշրջություն, ՀՀ ներքին զբոսաշրջություն, Հյուրընկալության ինդուստրիա ,ինովացիոն տեխնոլոգիաները Սերվիսի և Զբոսաշրջության մեջ, կուրորտալոգիա

Լեզուների իմացությունը
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

marina.petakchyan@ysu.am

Մարինե Հրայրի Փեթակչյան

Դասախոս | Աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետ - Սերվիսի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Ա. Ռ. Ավագյան, Ս. Ռ. Սուվարյան, Մ. Հ. Փեթակչյան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան

Զբոսաշրջությունը որպես աշխարհագրության հետազոտության օբյեկտ | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #2, էջ 127-133 |

Վ. Վ. Գրիգորյան, Տ. Ա. Սարգսյան, Ս. Ս. Քելյան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան, Մ. Հ. Փեթակչյան

Զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները ՀՀ լեռնային տարածքներում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2018, հ. 52, #1, էջ 62-70 |