Մարինե Հարությունի Յաղուբյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2012թ. դոցենտի գիտական կոչում
2007թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
2003-2007թթ., ԵՊՀ ասպիրանտուրա, Ռոմանագերմանական բանասիրական ֆակուլտետ
2001-2003թթ., ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու մասնագիտությամբ, բանասիրության մագիստրոս
1997-2001թթ., ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության բաժին, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ, բանասիրության, մանկավարժության բակալավր

Գիտական կոչում
2012թ. Դոցենտ

Մասնագիտական գործունեություն
2021թ.–առ այսօր, ԵՊՀ Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի փոխդեկան
2012թ. –առ այսօր, ԵՊՀ-ի միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոնի դոցենտ
2008-2012թթ., ԵՊՀ-ի անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ,
2002-2019թթ. Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ արտասահմանյան լեզուների և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ, այնուհետև օտար լեզուների ուսուցման ամբիոնի դոցենտ

Ուսումնական դասընթացներ
Բակալավրիատ
Անգլերեն (հիմնական օտար լեզու), գործնական քերականություն, գործնական հնչյունաբանություն, տեսական քերականություն, տիպաբանություն, բառագիտություն, մշակույթ և հանրալեզվաբանություն

Մագիստրատուրա
Անգլերեն լեզու՝ մասնագիտական հաղորդակցություն, զանգվածային հաղորդակցման մշակույթ, լեզուն և մշակույթը ուսումնագիտական համատեքստում, մասնագիտական լեզվի գործառույթները, միջմշակութային հաղորդակցություն և մեդիադիսկուրս

Հետբուհական դասընթացներ / դասախոսների վերապատրաստում
Տեսանյութերը որպես ուսուցման գործիք, տեսանյութերը որպես ուսուցման գործիք (հեռավար ուսուցման պայմաններում

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
Հունվարի 12, 2023, “Everything you want to know about C1 Advanced and C2 Proficiency: Panel discussion” with Colin Williams, Sarah O'Driscoll, Sarah Ellis, Helen Garside and Nicola Johnson, Cambridge University Press and Assessment Webinar.
Նոյեմբերի 8, 2022, “Life Competencies: what are they and how are they connected to our "for Schools" exams?” with Olha Madylus, Cambridge University Press and Assessment Webinar.
Հուլիսի 5, 2022, “Developing and assessing writing skills for C1 Advanced with Pablo Toledo”, Cambridge University Press and Assessment Webinar.
Հունիսի 23, 2022, “Developing and assessing writing skills for B2 First for Schools with Sarah Ellis and Alberto Costa”, Cambridge University Press and Assessment Webinar.
Հունիսի 21-23, 2022, “Everything you wanted to know about TKT Module 1-3 with Anna Kashcheeva”, Cambridge University Press and Assessment Webinar.
Հունիսի 7, 2022, “Developing and assessing writing skills for A2 Key for Schools and B1 Preliminary for Schools with Claire Ross”, Cambridge University Press and Assessment Webinar.
Մայիսի 20, 2022, “Linguaskill: How to Score your Best with Darren Perrett and Ekaterina Redkina”, Cambridge University Press and Assessment Webinar.
Մարտի 4, 2022, “Teaching for B2 First for the first time! Cambridge Teaching and Learning Materials Digital Learning Environment”, Cambridge Assessment English Webinar.
Մարտի 3, 2022, “Teaching for B2 First for the first time! Developing receptive skills. Practical ideas”, Cambridge Assessment English Webinar.
Մարտի 2, 2022, “Teaching for B2 First for the first time! Developing productive skills. Practical ideas”, Cambridge Assessment English Webinar.
Հունվարի 26, 2022, “Making the most of your coursebooks for exam preparation: Cambridge English Qualifications for Schools”, Cambridge Assessment English Webinar.
Նոյեմբերի 3, 2021, “Teaching Vocabulary and Functional language at B1 and B2 level”, Cambridge Assessment English Webinar.
Նոյեմբերի 2, 2021,“Teaching Grammar at B1 and B2 level”, Cambridge Assessment English Webinar.
Օգօստոսի 24-26, 2021 “Cambridge Back to School Conference” Cambridge Assessment English Webinar.
Հուլիս 23, 2021 “What is Language Coaching? (And What It Isn’t)” International Conference by Skyes.
Դեկտեմբեր 18, 2020 LCC International University Professional Development Webinar “Key Strategies for Successful International Exam Preparation”.
Դեկտեմբեր 12, 2020 “Grammar Teaching in the Age of Covid-19” with Mathew Ellman Cambridge University Press”.
Դեկտեմբեր 4, 2020 LCC International University Professional Development Webinar “Reaching all Learners through Classroom Learning Communities”.
Նոյեմբեր 20, 2020 LCC International University Professional Development Webinar “Stretching Lessons: Getting more from one Activity”.
Նոյեմբեր 6, 2020 LCC International University Professional Development Webinar “It’s All Fun and Games… and Learning! Games in the Language Classroom”.
Հոկտեմբեր 26-28, 2020 “Module 1: Exploring Ways to Test Mediation and Pluricultural/ Plurilingual/ Skills in the Classroom”, workshop organised by the ECML in cooperation with Northern University, Yerevan, Armenia.
Հուլիս 16-18, 2020 “TESOL 2020 Virtual Convention & English Language Expo”, TESOL International Assossiation.
Մայիս 12, 2020 “Get Celta-Qualified from Home: CELTA - now 100% Online”, Cambridge Assessment English Webinar.

Վերապատրաստումներ
2021թ. Փետրվար 1-15 Video as a learning tool for remote emergency teachers Erasmus + PRINTeL Project / Պորտուգալիա, Պորտո
2019թ․ Նոյեմբեր 11-13 Մաղտըմգուլիի անվան Թուրքմենական պետական համալսարան (հանդես եմ եկել դասախոսություններով 12 ժամ)
2019թ. Հոկտեմբեռի 15-17 ` «Բաց կրթական ռեսուրսների մշակում» Լյուվենի կաթոլիկ համալսարան Բելգիա, Լյուվեն
2018թ. Նոյեմբերի 12-16 “Video as a Learning Tool for Teachers and Students” / Erasmus + PRINTeL Project / Պորտուգալիա, Պորտո
2018թ. Անգլերեն լեզվի իմացության միջազգային թեստ / iTEP/ ՝ C 2 մակարդակ
2014թ. Անգլերեն լեզվի իմացության միջազգային թեստ / iTEP/ ՝ C 1 մակարդակ
2011-2016թթ. ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական որակավորման բարձրացման կրթագիտական ծրագիր

Անդամակցություն
2017թ. –առ այսօր, AELTA / Անգլերեն լեզվի ուսուցման ասոցիացիա Հայաստանում / անդամ/
2009-2017թթ. Օտար լեզուների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ
2012թ. առ այսօր Ռոմանագերմանական բանասիրության՝ ներկայումս Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի անդամ, ԵՊՀ

Պարգևներ
2021թ. «ԵՊՀ-ում դասավանդման գերազանցության մրցանակ»
2019 թ. - Երկարատև անբասիր աշխատանքի, կրթության զարգացման գործում ունեցած ավանդի համար և Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման
100-ամյակի կապակցությամբ արժանացել է ԵՊՀ արծաթե մեդալի:

Գիտական աշխատանքներ/b>
Շուրջ 25 հոդված, 2 թեզիս , 3 ուսումնամեթոդական ձեռնարկ և 4 դասագիրք

Օտար լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (գերազանց), իսպաներեն (լավ)

Էլեկտրոնային հասցե
yaghubyan.marina@ysu.am

Մարինե Հարությունի Յաղուբյան

Դոցենտ | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Միջմշակութային հաղորդակցության անգլերենի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

M. Yaghubyan

Mass Media Communication | Եր. ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2022թ., 166 էջ

M. Yaghubyan, A. Khachatryan, L. Madoyan

English Grammar in Practice / Part 3 | ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2018թ․, 120 էջ

M. Yaghubyan, A. Khachatryan, L. Madoyan

English Grammar in Practice Part 1 | Դասագիրք: ՎՄՎ-Պրինտ, 2017թ․, 244 էջ

Sh. Paronyan, N. Harutyunyan, M. Yaghubyan, A. Khachatryan, L. Madoyan

English Grammar in Practice Teacher’s Guide (Part 1) | ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 130 էջ, Հայաստան |

Marine Yaghubyan, Marianna Ohanyan, Armine Khachatryan, Siranoush Ghaltakhchyan, Lusine Hambardzumya, Izabella Sahakyan, Syuzanna Grigoryan

Guidebook English For University Students | Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 119 էջ |
 

Հոդված/Article

M. Yaghubyan

Interpretation of Omitted Words or the Unsaid Information in Emily Dickinson’s Poetry | International Journal of English Studies, AASE, Vol. 17, Issue 2(24) 2022: https://orcid.org/0000-0003-3474-3147

M. Yaghubyan

Effectiveness of the Language of Fast Food Advertisements | International Journal of English Studies, AASE, Vol. 18, Issue 2(26) 2022: https://orcid.org/0000-0003-3474-3147

Մարինե Յաղուբյան

Linguistic Deviation in Business Advertisements /article/ Armenian Folia Anglistika | Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies, AASE, Vol. 16, Issue 2(24) 2020: https://orcid.org/0000-0003-3474-3147

Marine Yaghubyan

The Use of Positive and Negative Politeness Strategies to Express Request in English and Armenian Cultures | Armenian Folia Anglistika, 2019, 1(19), 141-150 էջ

Marine Yaghubyan

The Communicative Function Of English Parenthetical Constructions | Armenian Folia Anglistika, 2018, 1-2, 19-28 էջ
1   2   3   4  |  Տեսնել բոլորը
 

Թեզիս/Thesis

M. Yaghubyan

Effectiveness of the Language of Fast Food Advertisements through J. Baudrillard's Postmodernism | Պոստմոդռնիզմը հումանիտար ոլորտներում, միջազգային գիտաժողով, ապրիլի 8-10, Եր: ԵՊՀ հրատ. 2022թ., 56-57 էջ

М. Ягубян

Философско - методологическая инфокультура образования | Միջազգային ցուցահանդես և գիտաժողով “Education and Sport in the Prosperous Epoch of the Powerful State” Հոկտեմբեր 10-11, Թուրքմենստան, Աշխաբադ, 2022, 409 էջ

Yaghubyan Marine

Approximation as a Semantic Process of Occasional Modification of Meaning | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, 91-92 էջ, Հայաստան |