Մարտին Գագիկի Թովմասյան
Կենսագրություն
Կրթություն
ԵՊՀ - Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն(ասպիրանտուրա) 2007 - 2010 թթ.
Հումբոլդտի համալսարանի հասարակագիտության ֆակուլտետ 2009 թ.
ԵՊՀ - Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի միջազգային հարաբերություններ բաժին, (բակալավրիատ) 2001 - 2005 թթ.
ԵՊՀ- Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի միջազգային հարաբերություններ բաժին (մագիստրատուրա) 2005 - 2007թթ.

Աշխատանքային փորձ
2019 թ-ից դեկանի տեղակալ, ԵՊՀ, Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Միջազգային հարաբերություններ
Գերմանիայի արտաքին քաղաքականությունը Հարավային կովկասում

Մասնակցությունը դրամաշնորհների
2009 թ. Գերմանիայի Բունդեսթագի միջազգային խորհրդարանական կրթաթոշակ

Լեզուներ
ռուսերեն, գերմաներեն, անգլերեն, արաբերեն

Մասնագիտական անդամակցություն
- Գերմանիայի միջազգային խորհրդարանական հայ կրթաթոշակակիրների միության անդամ
- Ատլանտիկ Ֆորումի անդամ, Գերմանիա

Մարտին Գագիկի Թովմասյան

Ասիստենտ | Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ - Միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Մարտին Թովմասյան

Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ դիսկուրսը գերմանիայի ներքաղաքական շրջանակներում (1999-2015 թթ.) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն», Երևան, 2021 № 1 (34), էջ 3-15 |

Մարտին Թովմասյան

Հայ-գերմանական տնտեսական համագործակցությունը 1991-2008 թթ | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու: 2016թ․, 1.6 (16), 63-68 էջ, Հայաստան |

Մ. Գ. Թովմասյան

Հայ-գերմանական միջխորհրդարանական հարաբերությունները 1991-2008 թթ. | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն» 132.6, Երևան 2010թ., էջ 13-23 |