Նաիրուհի Մխիթարի Ջրբաշյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1988 - 1992 թթ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի ասպիրանտուրա, «Տնտեաագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելավորում» մասնագիտացում
1979 - 1984 թթ. Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ, տնտեսագիտական կիբեռնետիկայի ֆակուլտետ, «Տնտեսագիտական կիբեռնետիկա» մասնագիտություն

Աշխատանքային փորձ
2001 թ-ից առ այսօր` ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասիստենտ, ապա դոցենտ:
2006թ.-ից առ այսօր՝ «ԱՎԱԳ սոլյուշնս» խորհրդատվական ընկերության ավագ խորհրդատու:
2006թ.-ից առ այսօր՝ ՞Հայկական ակնաբուժության նախագիծ» բարեգործական հիմնադրամի մոնիթորինգի և գնահատման գծով տնօրեն:
2001 - 2006 թթ. ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագրի՝ «Սոցիալական մոնիթորինգի և վերլուծության համակարգի ստեղծում» ծրագրի ազգային խորհրդատու:
1996-2000թ թ. ՀՀ վիճակագրության նախարարության «Տնային տնտեսությունների հետազոտության» բաժնի ծրագրավորող:
1984-1996թթ. ՀՀ Տնտեսագիտության և պլանավորման գիտահետազոտական ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող:

Դասավանդվող դասընթացներ
Էկոնոմետրիկա, Պանելային տվյալների վերլուծություն, Տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծություն, Ֆինանսական էկոնոմետրիկա, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
- Մակրոտնտեսական, սոցիալական ոլորտի և աշխատաշուկայի վերլուծության, մոդելավորման և կանխատեսման, քաղաքականությունների ու ռազմավարությունների մշակման ու խորհրդատվության ոլորտ:
- Կրթության, առողջապահության, աշխատաշուկայի, սոցիալական աջակցության և սոցիալական պաշտպանության ոլորտներում խորհրդատվություն պետական ու միջազգային կազմակերպություններին՝ ներառյալ ՀՀ կառավարությունը, Համաշխարհային բանկը, ՄԱԿ-ի գործակալությունները, ԱՄՆ ՄԶԳ-ն, Ֆրիդրիխ-Էբերտ-հիմնադրամը, Եվրոպական ուսումնական հիմնադրամը և այլն:
- Տվյալների հավաքագրման և վերլուծության գործիքների մշակման, քանակական և որակական հետազոտությունների և դրանց մեթոդաբանությունների մշակում, տվյալների շտեմարանների վիճակագրական և էկոնոմետրիկ վերլուծություն:

Լեզուների իմացություն
Հայերեն – ազատ, ռուսերեն - ազատ, անգլերեն – ազատ:

n.jrbashyan@ysu.am

Նաիրուհի Մխիթարի Ջրբաշյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Նաիրուհի Ջրբաշյան

Էկոնոմետրիկ մոդելավորումը EViews փաթեթի օգտագործմամբ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, «Նոր Դար» հրատ., 2013թ., 76 էջ

Նաիրուհի Ջրբաշյան, Նունե Եղիազարյան, , Վարվառա Քալաշյան

Ճգնաժամի հետևանքով աղքատացած բնակչության գոյատևման մեխանիզմները | Գիտահետազոտական աշխատանք,Երևան,«Անտարես» հրատ,,2012թ.,75 էջ

Նաիրուհի Ջրբաշյան, Եվգենիա Պատուրյան

Perceptions of corruption in Armenia: Growing disappointment and detachment? | Գիտահետազոտական աշխատանք, «Spotlight on Armenia»,The Foreign Policy Centre,London,2011,Էջ 29-35

Գ. Բարխուդարյան , Ն. Ջրբաշյան

Կրթական ծառայությունների արդյունավետության բարձրացման հիմնահարցերը ՀՀ անցումային տնտեսությունում | ԵՊՀ տնտեսագիտության ֆակուլտետի տարեգիրք, Երևան, 2011, էջ 187-199 |

Նաիրուհի Ջրբաշյան

Education System in the Republic of Armenia | Գիտահետազոտական աշխատանք, “Moving Closer to Europe? Economic tnd Social Policies In Georgia, Armenia And Azerbaijan”, The Friedrich-Ebert-Stiftung and the Centre for Economic Problems Research,Tbilisi,2010,Էջ 173-188
 

Հոդված/Article

Aram Arakelyan, Nairuhi Djrbashyan, Aram Karapetyan

The Formation of Foreign Direct Investments on Agricultural Scale and its Economic Consequences, Tropentag 2019 | “Filling gaps and removing traps for sustainable resources management”, Book of abstracts, September 18-20, 2019, Kassel, Germany, p. 583.

Aram Arakelyan, Nairuhi Djrbashyan, Aram Karapetyan

Sampling of Data and Information on Agriculture on Regional Scale in Armenia, Tropentag 2019 | “Filling gaps and removing traps for sustainable resources management”, Book of abstracts, September 18-20, 2019, Kassel, Germany, p. 584.

Նաիրուհի Ջրբաշյան, Լուսինե Զիլֆիմյան

Դրամական փոխանցումների ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսական աճի վրա | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր (ՀՃԱԼ), Երևան, 2018թ, հ.15, № 3, Էջ 349-354:

Նաիրուհի Ջրբաշյան

Էկոնոմետրիկայի դասավանդման որոշ մեթոդներ | Մանկավարժական միտք, 2015թ․, 4, 212-217 էջ |

Նաիրուհի Ջրբաշյան

Հայաստանի ՀՆԱ-ի մոդելավորումն ու կանխատեսումը՝ միաչափ ժամանակային շարքի տարրալուծման եղանակով | Հայաստանի ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր (ՀՃԱԼ),Երևան, 2012թ,,հ.9,№4,Էջ 704-709