Նարե Դավիդի Ջաբաղյան
Կենսագրություն
Կրթություն
2014 թ-ից մինչև այսօր ԵՊՀ, թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, ասպիրանտ
2010 - 2012 թթ. ԵՊՀ, ռոմանգերմանական բանսիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանսիրության բաժին, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ (մագիստրոսի աստիճան)
2006 - 2010 թթ. ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանսիրության բաժին, անգլերեն լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ (բակալավրի աստիճան)
1996 - 2006 թթ. ք. Երևան,թիվ 49 դպրոց

Հիմնական մասնագիտական գործունեություն
2013 թ-ից մինչև այսօր ԵՊՀ, թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, դասախոս
2013 -2015 թթ. ԵՊՀ, թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, ավագ լաբորանտ-գործավար
2011-2013 թթ. «Զանգակ» հրատարակչություն, թարգմանիչ

Մասնակցություն գիտաժողովներին
2013 թ.-ին «Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց», հանրապետական գիտաժողով, ԵՊՀ
2019թ.-ին EURASIAN TRANSLATION CONGRESS 1, TRANSLATION AND EDUCATION, միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ

Լեզուների իմացություն
հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն,իտալերեն

Համակարգչային իմացություն
MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet

Նարե Դավիդի Ջաբաղյան

Դասախոս | Եվրոպական լեզուների և հաղորդակցության ֆակուլտետ - Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն
 
 

Հոդված/Article

Nare Jabaghyan

Memory and Note-Taking as Key Elements in Consecutive Interpretation | Translation Studies: Theory and Practice, p.100-108, YSU, Yerevan, 2021

R. Ghazaryan, I. Dadyan

Alexander Pushkin's "Winter Evening" in Armenian and English Translation | Translation Studies: Theory and Practice, 2021, Vol. 1, Issue 1-2, p. 134-141

Նարե Ջաբաղյան

Աշխատանքային գործընթացների տարբերությունները գրավոր եվ բանավոր թարգմանության մեջ | Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, Գիտական հանդես 9, էջ. 164-170, Լուսակն, Երևան, 2018

Նարե Ջաբաղյան

Համաժամանակյա և հաջորդական թարգմանությունների առանձնահատկությունները | «Աստղիկ» գիտական հոդվածների ժողովածու, N 26, էջ. 147-156, Լուսակն, Երևան, 2015

Նարե Ջաբաղյան

Դպրոցականների համար նախատեսված «Մաթեմատիկական որոնումներ» հետաքրքրաշարժ գրքերի շարքի հայերեն թարգմանության շուրջ | Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց/Գիտական հոդվածների ժողովածու, էջ 261-268, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014