Նարինե Սինարայի Քոչինյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1985 - 1990 թթ. ԵՊՀ «Կիռարական մաթեմատիկայի» ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
2010 թ-ից առ այսօր` ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դոցենտ
2005- 2010 թթ. Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի ասիստենտ
2002- 2005 թթ. Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի դասախոս
1992 - 2002 թթ.`մաթեմատիկայի ուսուցչուհի, թիվ 76 դպրոց

Դասավանդվող դասընթացներ
Էկոնոմետրիկա
Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
տնտեսագիտամաթմատիկական մեթոդներ, մոդելավորում և էկոնոմետրիկա

Լեզուների իմացություն
Ռուսերեն - ազատ, անգլերեն - լավ


anahitqochinyan@ysu.am

Նարինե Սինարայի Քոչինյան

Դոցենտ | Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ - Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Հ. Լ. Սարգսյան, Ա. Հ. Առաքելյան, Մ. Ա. Սահակյան, Ռ. Ա. Գևորգյան, Ա. Ա. Խառատյան, Ն. Ս. Քոչինյան, Գ. Պ. Տոնոյան, Գ. Մ. Ղուկասյան, Մ. Մ. Բունիաթյան, Ս. Հ. Սարգսյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուս. ձեռնարկ, Զանգակ, Երևան, 2017թ., 288 էջ

Հ.Լ. Սարգսյան, Ա.Հ. Առաքելյան, Մ.Ա. Սահակյան, Գ.Մ. Ղուկասյան, Քոչինյան Ն.Ս.

Տնտեսական իրավիճակնրի մոդելավորում։ Ուսումնական ձեռնարկ | «Զանգակ-97» ՍՊԸ, 2017, 288 էջ, Հայաստան, Երևան

Սարգսյան Հ., Տոնոյան Գ., Քոչինյան Ն.

Դիսկրետ մոդելավորումը ճանաչողության և դասակարգման խնդիրներում | Երևան 2015, Զանգակ հրատարակչություն, 54 էջ |

Հ. Սարգսյան, Ա. Համբարձումյան, Գ. Ղարիբյան , Հ. Մարզպանյան, Ա.Խառատյան, Մ. Եղիազարյան, Ն. Քոչինյան, Հ. Մկրտչյան

Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման, հարստության ու եկամուտների բևեռացման առանձնահատկությունները և կարգավորման հիմնախնդիրները ՀՀ անցումային տնտեսությունում | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 82 էջ

Հ. Սարգսյան, Ա. Առաքելյան, Ա. Խառատյան, Ն. Քոչինյան, Գ.Ղուկասյան, Մ.Բունիաթյան, Գ. Տոնոյան

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում | Ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2009, 168 էջ |
 

Հոդված/Article

Саргсян Г. Л., Кочинян Н.С

кономическая Революция В Контексте Трасформационных Процессов Рыночного Хозяйства Армении | Феномен Рыночного Хозяйства: От Истоков До Наших Дней Партнерство В Условиях Риска И Неопределенности, 2020, 223-233 էջ

Саргсян Г. Л., Кочинян Н.С.

Экономическая Революция В Контексте Трасформационных Процессов Рыночного Хозяйства Армении | Феномен Рыночного Хозяйства: От Истоков До Наших Дней Партнерство В Условиях Риска И Неопределенности, 2020, 223-233 էջ

Саргсян А. Л., Геворгян Р. А., Кочинян Н. С.

Социально-институциональные признаки разграничения уровня конституционализма стран с переходной экономикой | Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 2018, 12/554, стр. 147-158 |

Саргсян Г. Л., Геворгян Р.А., Кочинян Н.С.

Социально-институциональные признаки разграничения уровня конституционализма стран с переходной экономикой. | Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская,2018 , 12/527

Саргсян Г. Л., Геворгян Р. А., Кочинян Н. С.

Применение методов классификации и распознавания к задачам определения уровня конституционализма | IX-я Международная школа-семинар «МНОГОМЕРНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЭКОНОМЕТРИКА». 2016, стр. 44-46 |
1   2   3   4   5  |  Տեսնել բոլորը