Նարինե Վոլոդյայի Ներսիսյան
Կենսագրություն
Կրթություն
1988 - 1993 թթ. ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին,
1993 - 1996 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա` ժամանակակից հայոց լեզու մասնագիտությամբ

Գիտական աստիճան
Բ. գ. թ.դոցենտ
Թեկնածուական թեմա` «Շարահյուսական կառույցները և դրանց ոճական արժեքը Ակ. Բակունցի պատմվածքներում», 1997 թ., ՀՀ ԳԱ լեզվի ինստիտուտ

Աշխատանքային փորձ
1994 թ. հոկտեմբերից ԵՊՀ ժամանակակից հայոց լեզվի ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Ժամանակակից հայոց լեզու, Ժամանակակից հայոց լեզու/ԶԼՄ-ի լեզուն և ոճը (բակալավրատ), Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Ոճագիտություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ժամանակակից հայոց լեզու, խոսքի մշակույթ, ճարտասանություն, ԶԼՄ-ի լեզու և ոճ

Պարգևներ
Պատվոգիր ԵՊՀ ռեկտորի կողմից համալսարանի 95-ամյակի կապակցությամբ
Պատվոգիր ԵՊՀ ռեկտորի կողմից համալսարանի 100-ամյակի կապակցությամբ

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Նարինե Վոլոդյայի Ներսիսյան

Դոցենտ | Հայ բանասիրության ֆակուլտետ - Հայոց լեզվի ամբիոն
 
 

Գիրք/Book

Յու. Ս. Ավետիսյան, Ա. Լ. Սարգսյան, Ն. Վ. Ներսիսյան, Լ. Գ. Թելյան, Ա. Ա. Տեր-Մինասյան, Շ. Ս. Գևորգյան, Լ. Ս. Սարգսյան, Ա. Զ. Ադիլխանյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ (բուհական դասագիրք` հաստ. ՀՀ ԿԳ նախարար. կողմից) | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան
 

Հոդված/Article

Նարինե Ներսիսյան

Աստվածաշնչի «Երգ երգոց»-ի և Պ. Սևակի «Երգ երգոց»-ի պատկերավորման համակարգերի զուգադրական քննություն | Էջմիածին, 2019,Ը, 110-128էջ, Հայաստան, Էջմիածին

Նարինե Ներսիսյան

Գեղարվեստական պատկերի կառուցման լեզվաոճական միջոցների մեկնաբանությունը Ավ. Իսահակյանի պոեմի դասավանդման գործընթացում | Մանկավարժական միտք, 2016թ․, 3-4, 193-205 էջ, Հայաստան |

Ն. Վ. Ներսիսյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ | ԵՊՀ հրատ., Եր., 2015, 24 էջ

Ն. Վ. Ներսիսյան

Հակադրությունը Պ. Սևակի «Նույն ճամփով», «Նույն հասցեով», «Նորից չեն սիրում, սիրում են կրկին» շարքերում | Հայագիտական հանդես, Եր., 2014, հ. 1(25), 10 էջ

Ն. Վ. Ներսիսյան

Համագործածական բառերի ոճական կիրառությունները Պ. Սևակի «Դիմակներ» շարքում | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, հ. 1-2, Երևան, 2010, 7 էջ
1   2   3  |  Տեսնել բոլորը